Toegankelijkheid

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid wil dat iedereen deze website kan gebruiken. Komt u toch een pagina tegen die niet toegankelijk is? Dan kunt u dit aan ons melden.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Voor de website https://kennisbankterrorisme.nctv.nl is een onderzoek uitgevoerd. U kunt de status daarvan hier terugvinden: Toegankelijkheidsverklaring Kennisbank Terroristische Organisaties

Ook voor de app-versies van de Kennisbank Terrorisme zijn toegankelijkheidsonderzoeken uitgevoerd. U kunt deze hier terugvinden:

Toegankelijkheidsverklaring Kennisbank Terrorisme (app Androïd)

Toegankelijkeheidsverklaring Kennisbank Terrorisme (app iOS)

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op met de NCTV. 

Wat vindt u van de kennisbank?
Doe mee met ons gebruikersonderzoek en help ons mee de kennisbank verder te verbeteren.

Ja, ik doe mee