Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa)

Naam organisatie Revolutionaire Anti-Racistische Actie (RaRa)
Aliassen
Land / regio (oorsprong) Netherlands
Operationele gebieden Netherlands
Toelichting Operationele Gebieden

[Dit betreft een historische organisatie, die momenteel niet meer actief is]. RaRa was alleen actief in Nederland maar richtte in haar idealen de pijlen op gebieden die leden onder het imperialisme, bijvoorbeeld Zuid-Afrika.

Classificatie en ideologie

Anti-imperialisme, anti-racisme, socialisme

Doelen

Volgens hun eigen documenten richtte RaRa zich op “een wereld (…) zonder onderdrukking, uitbuiting en vergiftiging, zonder racisme en sexisme” [sic]. Zij presenteerden dit denkbeeld als hun interpretatie van het socialistische gedachtegoed.

(Kommunikee van RaRa, 17 maart 1990 in: Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) (1993) Revolutionaire Anti Racistiese Aktie. De Anti-Imperialistische Stroming in Nederland. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 25 november 1993, p. 24)

Omvang (in personen) Onduidelijk
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Laatst gewijzigd

Operationele gebieden

Huidige bekende operationele gebieden

Achtergrond

Korte geschiedenis

Geen informatie beschikbaar

Relevantie voor Nederland

Geen informatie beschikbaar

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba)

Geen informatie beschikbaar

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

Onduidelijk

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Onbekend. Het is nooit duidelijk geworden hoeveel mensen betrokken zijn geweest bij RaRa. Alleen de naam van René Roemersma is bekend geworden na zijn veroordeling.

Leiders

Geen informatie beschikbaar

Bevelstructuur

Geen informatie beschikbaar

Financiële inkomstenbronnen

Ook over de inkomstenbronnen van RaRa is nog steeds onduidelijkheid. Er wordt gesproken van zowel legale als illegale financieringsmechanismen door de inlichtingendienst BVD maar concreter dan dat wordt de beschrijving niet. Wel zijn er vermoedens dat er geld werd ingezameld om steun te bieden aan Zuid Amerikaanse strijdgroepen.

(Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) (1993) Revolutionaire Anti Racistiese Aktie. De Anti-Imperialistische Stroming in Nederland. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 25 november 1993)

(Internationale) relaties

Geen informatie beschikbaar

Activiteiten

Wapens en werkwijze

De eerste aanslag in 1984 op het Van Heutsz-monument in Amsterdam vond plaats met een bom gebaseerd op springstof. Dit is tevens de enige aanslag waarbij ooit een gewonde is gevallen. Daarna stapte RaRa over op brandbommen, waarbij geen explosie ontstond maar wel rook en brand. Voor de aanslagen in de jaren ’90 stapte RaRa weer over naar explosieven, mogelijk omdat de impact van deze brandbommen niet altijd de gewenste omvang had en afhankelijk was van voldoende brandbaar materiaal in de nabije omgeving.

(Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) (1993) Revolutionaire Anti Racistiese Aktie. De Anti-Imperialistische Stroming in Nederland. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 25 november 1993)

Recente en/of opvallende activiteiten

Geen activiteiten gevonden

Contraterroristische maatregelen

Geen activiteiten gevonden

Verwijzingen

Links

  • https://anderetijden.nl/aflevering/222/De-explosieve-idealen-van-RaRa

Literatuur

  • Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) (1993) Revolutionaire Anti Racistiese Aktie. De Anti-Imperialistische Stroming in Nederland. Ministerie van Binnenlandse Zaken, 25 november 1993
  • Bakker, E. (2009) Terrorisme en Politiek Gewelddadig Activisme in Nederland. In: Boomert, Van den Hoogen & Wessel (eds) Jaarboek Vrede en Veiligheid 2008. Internationale Veiligheidsvraagstukken en het Nederlands Perspectief. Rozenberg Publishers: Amsterdam, pp. 221-236

Wat vindt u van de kennisbank?
Doe mee met ons gebruikersonderzoek en help ons mee de kennisbank verder te verbeteren.

Ja, ik doe mee