Al Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM)

Naam organisatie Al Qa’ida in the Islamic Maghreb (Al Qa’ida in de Islamitische Maghreb)
Aliassen Al Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb
Land / regio (oorsprong) Algerije
Operationele gebieden Mali, Tunesië, Marokko, Niger, Algerije, Mauritanië, Spanje, Frankrijk, Libië, Burkina Faso
Toelichting Operationele Gebieden

AQIM is actief in Noord-Afrika, met name Algerije, maar ook landen als Tunesië, Marokko, Mali, Mauritanië, Niger, Libië. AQIM wordt beschouwd als dreiging voor Spanje en Frankrijk. Spanje wordt vaak op in internet propaganda van AQIM bedreigd, onder andere vanwege de Spaanse ‘bezetting’ van de Noord-Afrikaanse enclaves Ceuta en Melilla. Frankrijk is in de regio betrokken via militaire interventies zoals Operation Serval (2013-2014) en haar opvolger, Operation Barkhane (2014 - heden). Tot op heden heeft AQIM nog geen aanslagen op Frans of Spaans grondgebied gepleegd. 

Classificatie en ideologie

Jihadistisch terrorisme.

Doelen

Het belangrijkste doel voor AQIM is het stichten van een islamitische staat in Algerije. Haar acties richten zich met name tegen het veiligheidsapparaat in het noordoosten van het land

Omvang (in personen) 100-1000
Kleur Zwart en wit: de kleuren van Al Qa'ida
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Laatst gewijzigd

Operationele gebieden

Huidige bekende operationele gebieden

Mali, Tunesië, Marokko, Niger, Algerije, Mauritanië, Spanje, Frankrijk, Libië, Burkina Faso

Achtergrond

Korte geschiedenis

De Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) werd in 1996 opgericht door dissidenten binnen de Groupe Islamique Armée (GIA). In 1998 splitste de GSPC zich officieel af van de GIA omdat zij het niet eens waren over het leiderschap, tactiek en het willekeurig gebruik van geweld tegen Algerijnse burgers. Tijdens de burgeroorlog zijn volgens schattingen zo’ n 150.000 mensen omgekomen. Veel doden werden aan de gewapende islamisten van de GIA toegeschreven. Als gevolg van deze geruchten verloor de GIA veel sympathisanten onder de Algerijnse bevolking. De GSPC profileerde zich met de belofte om burgers te ontzien en zich te richten op overheidsdoelen en veiligheidsdiensten. Hassan Hattab, voormalig regionaal commandant voor de GIA, was de eerste leider van de GSPC. Na zijn verdwijning in 2003 werd hij opgevolgd door Nabil Sahraoui. Sahraoui werd in juni 2004 gedood door Algerijnse veiligheidsdiensten en werd vervolgens opgevolgd door Abu Musab Abdel Wadoud.

Op 11 september 2006 kondigde de tweede man van Al Qa’ida, Ayman al-Zawahiri, aan dat de GSPC zich vanaf dat moment onder de vlag van Al Qa’ida zou scharen. Wadoud wachtte vervolgens op de expliciete goedkeuring van Osama bin Laden voordat hij op 26 januari 2007 in een officiële verklaring de naam van de groep veranderde in Al Qa’ida in de Islamitische Maghreb. AQIM streefde vanaf dat moment behalve in Algerije ook een islamitische staat na in Marokko, Tunesië, Libië en Mali. De samenwerking tussen Al Qa’ida en AQIM was echter niet geheel nieuw. Uit een rapport van Emily Hunt dat verscheen in februari 2007 blijkt dat Bin Laden al in de jaren negentig betrokken was bij de oprichting van de GSPC. Op 11 april 2007 pleegde AQIM de eerste grootschalige aanslag in Algiers onder haar nieuwe naam. Sinds 2011 heeft AQIM zich regionaal sterker gepositioneerd. De invloedssfeer en activiteiten van AQIM breiden zich uit van Algerije naar Mali, Mauritanië en Niger. Algerije en Mauritanië zijn de door aanslagen van AQIM meest getroffen gebieden. In de periode tussen 2007 en 2011 werd Algerije tientallen keren door de activiteiten van AQIM getroffen. In diezelfde periode heeft Mauritanië zes aanslagen doorstaan. Faciliterende structuren zijn aanwezig in West-Europa (vooral Frankrijk en Spanje). 

In juli 2014 kondigde het leiderschap van de AQIM aan dat zij Islamtische Staat zou steunen. Deze steunverklaring was frappant omdat Al Qa’ida zich over het algemeen sterk afzet tegen Islamitische Staat. In juli 2015 trok de AQIM de steun voor IS echter in, omdat IS een andere aan Al Qa’ida gelieerde, de Mujahideen Shurah Council, had aangevallen. 

Frankrijk heeft AQIM de afgelopen jaren aanzienlijk terug weten te dringen met grootschalige militaire interventiemissie in de Sahel, specifiek Operatie Serval en Operatie Barkhane. Desondanks hebben deze interventies ook nieuw olie op het vuur gegooid van AQIM en andere jihadistische groepen, en blijken zij nog altijd de lokale bevolking voor zich te kunnen winnen. In 2021 kondigde Frankrijk aan dat Operatie Barkhane spoedig beëindigd zal worden, en dat zij in 2022 haar troepen zal terugtrekken. Het is de vraag hoe dit de invloed en aanwezigheid van AQIM zal beïnvloeden. Gevreesd wordt dat het beëindigen van Barkhane tot een heropleving van geweld in de regio zal zorgen. 

(Patte, G., Cohen, N., & Mitzcavitch, A. (2012). What Comes Next? The Consequences of Mokhtar Belmokhtar's Presumed Death. Counter Terrorist Trends and Analyses, 4(8), p. 2-6; Wojtanik, A. (2015). Boeke, S. (2016). Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism, insurgency, or organized crime?. Small wars & insurgencies, 27(5), p. 914-936; Mokhtar Belmokhtar: One-Eyed Firebrand of North Africa and the Sahel. Military Academy West Point NY Combating Terrorism Center; AIVD Jaarverslag 2011: 10; 'Jihadisme in Noordelijk Afrika', WODC, 2011: 19; Andrew Hansen & Lauren Vriens, ‘Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)’, Council on Foreign Relations, 21/07/2009; ‘Country Reports on Terrorism 2008’, U.S. Department of State, april 2009; Monica Czwarno, ‘In the Spotlight: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb’, Center for Defense Information, 27/04/2007). 

Relevantie voor Nederland

Geen informatie beschikbaar

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba)

Geen informatie beschikbaar

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

100-1000

Omvang organisatie/groepering - toelichting

In 2018 werd de omvang van AQIM geschat op 800 tot 1000 strijders. In Libië zouden zich enkele duizenden AQIM-leden bevinden. 

Leiders

 • Abu Musab Abdel Wadoud (1970), alias Abdelmalek Droukdal, was tot voorkort de leider van AQIM. In Wadoud was universitair opgeleid en stond bekend om zijn vaardigheden in het maken van bommen. In 1996 werd Wadoud emir van de katiba (regiment) al-Quds die nu Abu Bakr as-Siddiq heet. In 2001 werd hij door de Majlis benoemd tot Ayn (leider) van zone II, een functie die hij tot 2003 heeft bekleed. Nadien werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Leiders en in 2004 tot opperemir van de organisatie. 
 • Begin juni 2020 begonnen de eerste geruchten de ronde te doen dat Droukdal zou zijn uitgeschakeld. Deze berichten werden niet lang daarna bevestigd door de Franse minister van Defensie. In november 2020 heeft AQIM een nieuwe leider verkozen, deze staat al sinds 2015 op de zwarte lijst van internationale terroristen van de Verenigde Staten. Eerder verscheen hij al in AQIM-propagandamateriaal. 
 • Droukdal’s voormalig rechterhand en vertrouweling is destijds door Droukdal benoemd als emir van de Imarat al-Sahra. Veel katiba’s (regimenten) vallen onder zijn leiding. Zijn huidige status is onbekend. 
 • Nabil Sahraoui volgde in 2003 een voormalig leider op na diens verdwijning. In juni 2004 werd Sahraoui gedood door Algerijnse veiligheidsdiensten. 
 • Abdelhamid Abou Zeid (alias Hamid al-Soefi) was sinds 1991 actief in de gewapende jihad. Hij werd beschouwd als een van de meest radicale en gewelddadige leiders van AQIM. Abou Zeid is emir van de katiba (regiment) Tariq ibn-Ziyad, en veldcommandant van de Imarat al-Sahra. Op 2 januari 2012 werd Abou Zeid bij verstek veroordeeld tot levenslang. Hij werd schuldig bevonden aan het oprichten van een internationale terreurgroep. Enkele familieleden van Abou Zeid zijn veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en zitten sinds 2010 vast. Op 2 maart 2013 is Abou Zeid gedood in Noord Mali door Franse troepen. Zijn dood is definitief bevestigd door het kantoor van de Franse president Hollande nadat Tsjaad al eerder had laten weten dat Abou Zeid was omgekomen. Een paar maanden later bracht AQIM eenzelfde statement naar buiten. 
 • De voormalige emir van de GSPC in de Sahelzone. Hij wordt beschouwd als de minst extremistische leider van AQIM en zou meer dan Abou Zeid geneigd zijn tot onderhandelen. Hij zou inspelen op etnische spanningen in de Sahelregio door nauwe banden aan te gaan met de Touaregs. Hij zou getrouwd zijn met meerdere vrouwen afkomstig uit lokale Touareg-stammen. Hij onderhoudt daarnaast ook nauwe relaties met criminele netwerken van drugs- en sigarettensmokkel. Ook zou hij betrokken zijn bij veel van de ontvoeringen van Westerlingen in de Sahara. Hier haalt hij grote financiële voordelen uit. Opererend vanuit het Sahelgebied, valt hij hiërarchisch onder de emir van Imarat al-Sahra. Zijn groeiende machtspositie in de Sahel was aanleiding voor Wadoud om Abu Zeid als veldcommandant in de Sahel te benoemen. Er zijn dan ook voortdurend spanningen tussen hem en Abu Zeid. Wadoud geldt weliswaar als geestelijk leider, maar deze voormalig emir zou inmiddels zijn opgekomen als rivaal. Tussen 2013 en 2016 zijn er vanuit Libië, Tsjaad en de VS meermaals pogingen ondernomen om deze man uit te schakelen. Zijn dood is echter nooit bevestigd, noch zijn er aanwijzingen dat hij nog in leven is. 
 • De emir van de sariya (compagnie) van Al-Asar, die zo’n 60 man telt en onder de emir van Imarat al-Sahra valt. Hij is van Malinese afkomst en een van de weinige niet-Algerijnse emirs van AQIM. Zijn huidige status is onbekend. 
 • Yahya Abu al-Hamam is emir van de sariya (compagnie) van Al-Furqan in de Imarat al-Sahra. Hij was actief in Mauritanië.
 • Het Franse leger maakte in 2022 bekend dat zij in Mali een leider van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb (AQIM), genaamd Yahia Djouadi, heeft gedood. Djouadi, een Algerijn, was binnen AQIM verantwoordelijk voor financiën en logistiek. Hij werd in de nacht van 25 op 26 februari gedood in een gebied 160 kilometer ten noorden van Timboektoe. Het is onbekend wie zijn opvolger zal worden. 

(Patte, G., Cohen, N., & Mitzcavitch, A. (2012). What Comes Next? The Consequences of Mokhtar Belmokhtar's Presumed Death. Counter Terrorist Trends and Analyses, 4(8), p. 2-6; Wojtanik, A. (2015). Boeke, S. (2016). Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism, insurgency, or organized crime?. Small wars & insurgencies, 27(5), p. 914-936; Mokhtar Belmokhtar: One-Eyed Firebrand of North Africa and the Sahel. Military Academy West Point NY Combating Terrorism Center; Laub, Z., & Masters, J. (2014). Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). Council of Foreign Relations, 27; Burchall Henningsen, T. (2021). The crafting of alliance cohesion among insurgents: The case of al-Qaeda affiliated groups in the Sahel region. Contemporary Security Policy, p. 1-20.). 

Bevelstructuur

AQIM kent een militaire organisatiestructuur op basis van regionale groepen, zogenaamde katiba's, hetgeen letterlijk vertaald regiment of bataljon betekent. Deze katiba’s zijn onderverdeeld in saraya (de Arabische meervoudsvorm van het enkelvoud sariya), oftewel compagnieën. Beide termen worden door AQIM zelf gebruikt. Katiba’s en sariya’s opereren onder leiding van een emir. Alle emirs staan onder het opperbevel van het hoofd van de organisatie, die, sinds 2020 de opvolger is van Abu Musab Abdul Wadoud. De tweede man binnen de organisatie is de emir van de imarat al-Sahra, het belangrijkste operatiegebied van AQIM.


De leiders of emirs van de verschillende eenheden vormen samen de ‘Raad van Leiders’ of Majlis al-A’yaan. De Opperemir en de Voorzitter van de Raad van Leiders worden benoemd of afgezet door een vergadering van de leden. Deze Raad wordt ondersteund door drie commissies: 1. lajna shariyya: de juridische commissie, die religieuze uitspraken doet over acties en besluiten van de Raad, 2. lajna askariyya: de militaire commissie, verantwoordelijk voor de algemene strategie en tactiek van de gewapende operaties, 3. lajna ilamiyya: de mediacommissie, verantwoordelijk voor externe communicatie en propaganda. De voorzitters van de drie commissies zijn tevens leden van de Raad van Leiders, en dragen de titel van ‘Adviseur’ voor de Opperemir.

Exacte informatie over aantallen, operatiegebied, etc. van alle katiba’s is niet beschikbaar. Wat wel bekend is:

 • De katiba Tariq ibn-Ziyad staat onder leiding van Abdelhamid Abou Zeid, de meest extremistische leider binnen AQIM. Hij is ook commandant te velde van de organisatie in de Sahara.
 • De katiba Al-Moulathamoun (vertaald: de Gelaatsbedekkenden / Geturbaneerden) stond tot circa 2016 onder leiding van een relatief gematigde emir. Het is onduidelijk of deze emir nog leeft en wie zijn opvolger is. 
 • De leden van de katiba Al-Muhajirin (vertaald: de immigranten in Algerije) komen onder andere uit Libië en Mauritanië. Deze katiba heeft zich een jaar of drie, vier geleden bij AQIM aangesloten.
 • De leider van de katiba Al-Nur (het Licht) zou volgens de Algerijnse media op 9 november 2010 zijn gesneuveld tijdens een aanval van het Algerijnse leger.
 • De sariya van Al-Ansar Dine staat onder leiding van een Malinees en is actief in noordelijk Mali.

(Boeke, S. (2016). Al Qaeda in the Islamic Maghreb: Terrorism, insurgency, or organized crime?. Small wars & insurgencies, 27(5), p. 914-936; Bøås, M., Osland, K. M., & Erstad, H. U. (2019). Islamic Insurgents in the MENA Region. Global Threat or Regional Menace?; Burchall Henningsen, T. (2021). The crafting of alliance cohesion among insurgents: The case of al-Qaeda affiliated groups in the Sahel region. Contemporary Security Policy, p. 1-20) 

Financiële inkomstenbronnen

 • Het smokkelen van wapens en sigaretten en drugs (o.a. cocaïne afkomstig uit Zuid-Amerika) naar Mauritanië, Mali, Niger, Libië en Tsjaad. 
 • Het ontvoeren van westerse toeristen. In 2003 zou AQIM ten minste 32 Europese toeristen hebben gekidnapped en vervolgens 6,5$ hebben ontvangen. 
 • Donaties Algerijnse immigranten vanuit Europa. 
 • Andere criminele activiteiten. In november 2009 arresteerden de Italiaanse autoriteiten 17 Algerijnen die in drie jaar tijd met vervalsingen, overvallen en diefstallen ongeveer een miljoen euro voor AQIM zouden hebben vergaard. 

(Cristiani, D. & Fabiani, R. (2010). ‘AQIM funds terrorist operations with thriving Sahel-based kidnapping industry’, Terrorism Monitor, 8(4); Olaniyi, R. O. (2021). 'Algeria: The struggle against Al-Qaeda in the Maghreb'. In: The Routledge Handbook of Counterterrorism and Counterinsurgency in Africa (p. 480-495). London: Routledge; Bencherif, A. (2020). 'From resilience to fragmentation: Al Qaeda in the Islamic Maghreb and jihadist group modularity'Terrorism and Political Violence, 32(1), p. 100-118; Katz, R. & Deven, J. (2007). ‘Franchising Al Qaeda’, The Boston Globe). 

(Internationale) relaties

 • (Symbolische) steunverklaringen voor andere mujahedeenstrijders in Irak, Tsjetsjenië en Afghanistan.
 • Samenwerking met jihadistische-salafistische faciliteringsnetwerken in West-Europa, die onderdeel uitmaken van Al Qa’ida of zich daar zich mee verbonden voelen, het zogenoemde franchise-terrorism.
 • De leiding van AQIM heeft zich in het verleden loyaal verklaard aan Islamitische Staat. Het is onbekend in hoeverre er destijds ook daadwerkelijk strategische of operationele samenwerking tussen de twee groeperingen heeft plaatsgevonden. In 2015 trok AQIM haar steun voor 
 • Er zijn onbevestigde berichten van zakelijke afspraken tussen AQIM en de FARC over de bescherming van drugstransporten van Zuid-Amerika via Noord-Afrika richting Europa.

(Chelin, R. P. (2020). 'From the Islamic State of Algeria to the Economic Caliphate of the Sahel: The Transformation of Al Qaeda in the Islamic Maghreb'Terrorism and Political Violence, 32(6), p. 1186-1205; Olaniyi, R. O. (2021). 'Algeria: The struggle against Al-Qaeda in the Maghreb'. In: The Routledge Handbook of Counterterrorism and Counterinsurgency in Africa (p. 480-495). London: Routledge; Black, A. (2007). ‘Recasting Jihad in the Maghreb’, Terrorism Focus, 5(20); Scheuer, M. (2007). ‘Al Qa’ida and Algeria’s GSPC: Part of a much bigger picture’, Terrorism Focus, Vol. 4.).

Activiteiten

Wapens en werkwijze

De werkwijze van AQIM kenmerkt zich door:

 • Ontvoeringen van westerse toeristen.
 • Zelfmoord/bomaanslagen met zware explosieven.
 • Guerrillaoorlogvoering (hinderlagen) tegen het Algerijnse leger en overheidsapparaat. Hierbij gebruikt AQIM onder meer 12.77 millimeter machinegeweren vanaf Toyota Landcruisers, raketten en mortieren.
 • Liquidatie van politieke leiders.

(Porter, G. D. (2019). 'AQIM Pleads for Relevance in Algeria'CTC Sentinel, 12, p. 32-36; Mekhennet, S., Moss, M., Schmitt, E., Sciolino, E. & Williams, M. (2008). ‘Ragtag Insurgency Gains a Lifeline from Al Qaeda’, New York Times; Black, A. (2007). ‘Recasting Jihad in the Maghreb’, Terrorism Focus, 5(20); Olaniyi, R. O. (2021). 'Algeria: The struggle against Al-Qaeda in the Maghreb'. In: The Routledge Handbook of Counterterrorism and Counterinsurgency in Africa (p. 480-495). London: Routledge). 

Recente en/of opvallende activiteiten

mei 2021

Twee Spaanse journalisten en de Ierse directeur van een natuurorganisatie zijn het slachtoffer geworden van een hinderlaag in het oosten van Burkina Faso, aldus de Spaanse en Burkinese autoriteiten. De drie mannen hebben de aanslag niet overleefd. De aanslag is opgeëist door Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), welke wordt beschouwd als een zijtak van Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). 

Bron(nen)

 • AP News
  27 april 2021 | AP News
 • CNN
  28 april 2021 | CNN

Type activiteit

Aanslagen

februari 2017

Bij een zelfmoordaanslag in Gao, Mali, zijn zeker 60 doden en 100 gewonden gevallen. Een auto met explosieven reed het terrein op van een militair kamp en werd daar tot ontploffing gebracht. De aanslag is opgeëist door Al Mourabitoun, de Malinese tak van al Qai'da in de Islamitische Maghreb (AQIM). In een verklaring van AQIM benoemt de organisatie de dader; Abdul Hadi al-Fulani. Malinese media spraken eerder van vijf daders. De aanslag zou vergelding zijn voor samenwerking met Frankrijk.

Type activiteit

Aanslagen

januari 2016

In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, is een aanslag gepleegd waarbij 27 mensen om het leven zijn gekomen. Vier gewapende daders vielen een hotel en een nabijgelegen café aan. Ze schoten op gasten en staken auto's in brand. Vervolgens hielden ze urenlang 150 mensen van ongeveer 18 verschillende nationaliteiten gegijzeld in het hotel. Veiligheidstroepen hebben uiteindelijk het hotel bestormd en de vier daders gedood. AQIM heeft de aanslag opgeëist.

Type activiteit

Aanslagen

juni 2013

De aan AQIM gerelateerde organisatie van Mokthar Belmokhtar houdt op een fabrieksterrein een groep van bijna 800 personen gegijzeld waaronder een honderdtal buitenlanders. Na vier dagen intervenieert het Algerijnse leger en vallen er ten minste 38 doden onder de gijzelaars. Tevens sneuvelen 29 militanten en worden er drie gearresteerd.

Type activiteit

Aanslagen

mei 2012

Aanhangers van AQIM ontvoeren drie toeristen in Timboektoe. Het betreft een Nederlander (Sjaak Rijke), een Zweed en een Zuid-Afrikaan. Een vierde toerist, een Duitser, verzette zich tegen de ontvoering en werd doodgeschoten.

Type activiteit

Aanslagen

Sympathisanten van AQIM hebben de tombe van de moslimheilige Sidi Mahmoud Ben Amar in Timboektoe verwoest. Zij werden hierbij geholpen door leden van de radicale moslimorganisatie Ansar Dine. Zij wijzen de verering van heiligen af. Timboektoe, dat wegens historische bouwwerken op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, zou sinds kort in handen van AQIM en Ansar Dine zijn.

Type activiteit

Aanslagen

maart 2012

Twee zware zelfmoordaanslagen voor het hoofdkwartier van de Algerijnse premier Belkhadem in Algiers en op een politiebureau in Bab Ezzouar ten oosten van de Algerijnse hoofdstad. Er vielen 33 doden en 222 gewonden. De Algerijnse premier bleef ongedeerd

Type activiteit

Aanslagen

Zelfmoordaanslag in de Oost-Algerijnse stad Batna kort voordat president Abdelaziz Bouteflika er arriveerde. Een man liet de explosieven die hij in een plastic tas bij zich had ontploffen in de menigte die zich had verzameld om de president te begroeten. (‘Al-Qaeda eist aanslagen in Algerije op’, NRC Handelsblad, 10/09/2007

Type activiteit

Aanslagen

Een bestelauto met explosieven ontplofte bij een kazerne van de kustwacht in de noordelijke kustplaats Dellys (Algerije). Er vielen dertig doden en tientallen gewonden.

Type activiteit

Aanslagen

Twee ongeveer gelijktijdige bomaanslagen op de Algerijnse Constitutionele Raad en twee VN-gebouwen. Er vielen zeker 67 doden.

Aanslag in Algiers (11 december 2007).

Type activiteit

Aanslagen

Vier Franse toeristen werden vermoord in Mauritanië. De Mauritaanse autoriteiten hielden AQIM verantwoordelijk. Als gevolg werd de Parijs-Dakar rally in januari 2008 geannuleerd.

Type activiteit

Aanslagen

Zelfmoordaanslag op politiepost in badplaats Zemmouri (Algerije), waarbij ten minste zes mensen om het leven kwamen. De autoriteiten namen aan dat AQIM verantwoordelijk was.

Type activiteit

Aanslagen

Een zelfmoordterrorist reed met een auto vol explosieven in op een rij rekruten bij een politieacademie in Issers (Algerije). 43 mensen kwamen om het leven. De aanslagen worden toegeschreven aan AQIM.

Type activiteit

Aanslagen

Twee aanslagen met autobommen gericht tegen een militaire commandant en tegen werknemers van een damproject in de buurt van Bouira (Algerije). Elf mensen kwamen om het leven. De aanslagen worden toegeschreven aan AQIM.

Type activiteit

Aanslagen

Leden van AQIM pleegden een zelfmoordaanslag op de Franse ambassade in Nouakchott (Mauritanië). Drie mensen raakten gewond.

Type activiteit

Aanslagen

Leden van AQIM hebben een legerbasis in Mauritanië aangevallen. Het leger claimt 9 strijders gevangengenomen te hebben en enkelen te hebben gedood. Aan de kant van het leger zijn geen doden gevallen.

Type activiteit

Aanslagen

Aan het einde van de Ramadan komen bij een aanslag op een militaire academie minstens 18 soldaten om het leven. De aanslag wordt opgeeist door AQIM.

Type activiteit

Aanslagen

Geen activiteiten gevonden

Contraterroristische maatregelen

mei 2023
Een 88-jarige Australische arts die meer dan zeven jaar vastzat in West-Afrika is vrijgelaten en veilig teruggekeerd naar zijn familie, zo heeft de Australische regering bekendgemaakt. De arts en zijn vrouw werden in januari 2016 ontvoerd in het noorden van Burkina Faso nabij de grens met Mali en Niger, door leden van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb. Het stel runde daar al meer dan 40 jaar lang een medische kliniek. De vrouw van de arts werd al na drie weken vrijgelaten.
Bron(nen)
Type activiteit

Overig nieuws interventies

maart 2022

Het Franse leger heeft bekend gemaakt dat zij in Mali de leider van Al-Qa'ida in de Islamitische Maghreb (AQIM), genaamd Yahia Djouadi, heeft gedood. Djouadi, een Algerijn, was binnen AQIM verantwoordelijk voor financiën en logistiek. Hij werd in de nacht van 25 op 26 februari gedood in een gebied 160 kilometer ten noorden van Timboektoe. Het is onbekend wie zijn opvolger zal worden.

Bron(nen)
Type activiteit

Interventies

november 2020

De terroristische organisatie Al Qa'ida in de Islamitische Maghreb (AQIM) heeft een nieuwe leider gekozen ter vervanging van Abdelmalek Droukdel, die in juni werd vermoord door Franse troepen. Een Algarijn, die al sinds 2015 op de zwarte lijst van internationale terroristen van de V.S. staat, is aangewezen als opvolger van Droukel. Hij verscheen reeds eerder in AQIM-propagandamateriaal.

Bron(nen)
Type activiteit

Overig nieuws interventies

juni 2020
Op 3 juni is een gezamenlijke operatie tussen het Franse leger en lokale partners erin geslaagd om de leider van Al Qaeda in de Maghreb (AQIM) te doden. Deze leider, Abdelmarouk Droukdel, is volgens Frankrijk één van de meest ervaren strijders binnen AQIM, en was onder andere betrokken bij de coup die in 2013 in Mali plaatsvond. De operatie vond plaats in Noord Mali, waar sinds deze couppoging nog steeds militanten actief zijn.
Bron(nen)
 • NOS
  6 juni 2020 | NOS
 • Reuters
  5 juni 2020 | Reuters
Type activiteit

Interventies

augustus 2018

Een hooggeplaatste jihadstrijder van de Islamitic State in the Greater Sahara is omgekomen in Mali bij een Franse luchtaanval. De aanval koste ook aan twee burgers het leven. Volgens het Franse leger was de omgekomen jihadstrijder een luitenant direct gelieerd aan de leider van ISGS. Volgens de verklaring van de Franse defensie gaat het om Mohamed Ag Almouner. De leider van ISGS is Adnan Abu Walid Sahrawi, een voormalig lid van de al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Het Franse leger heeft ongeveer 4,000 man in de Sahel landen gestationeerd als onderdeel van een anti-terroristische operatie. 

Type activiteit

Interventies

juli 2015

In november 2011 werd Sjaak Rijke samen met een Zweed en een Zuid Afrikaan gevangen genomen door AQIM in Mali. Op 6 april 2015 is Rijke bevrijd door Franse commando's.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

april 2015

Sjaak Rijke die in Mali door AQIM is ontvoerd wordt na ruim drie jaar bevrijd door Franse soldaten. Rijke werd sinds 2011 samen met een Zweed en Zuid-Afrikaan door de terroristsche organisatie vastgehouden. Bij de bevrijding werden meerdere daders opgepakt. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken reageerde verheugd en verklaarde dat Rijke het naar omstandigheden goed maakt.

 

Type activiteit

Interventies

juni 2013

Franse militairen hebben in 26 dagen honderden rebellen gedood in noord Mali. Dat zegt de Franse minister van defensie Jean-Yves Le Drian Hieronder bevinden zich ook strijders van AQIM.

Type activiteit

Interventies

Tijdens een aanval van het Tsjaadse leger op een basis van AQIM zou Mokhtar Belmokhtar zijn gedood. Dit is niet door andere bronnen bevestigd en daarmee is zijn lot nog ondudielijk. In mei 2013 claimde vervolgens een schijnbaar in leven zijnde Belmokhtar de verantwoordelijkheid voor een aanslag in Niger waarbij 30 mensen om het leven kwamen.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Aboud Zeid is gedood in Noord Mali door Franse Troepen. Zijn dood wordt definitief bevestigd door het kantoor van de Franse president Hollande nadat Tsjaad al eeder had laten weten dat Abou Zeid was omgekomen.

Type activiteit

Interventies

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken maakt bekend dat er in Zaragoze en Murcia twee vermoedelijke leden van AQIM zijn gearresteerd. Het gaat om een Algerijn en een Marokkaan.

Type activiteit

Interventies

maart 2013

Abdelhamid Abou Zeid zou de dood hebben gevonden in het Adrar des Ifoghas-gebergte. Frankrijk bevestigde dit nadat de president van Tsjaad dit eerder al liet weten.

Type activiteit

Interventies

februari 2013

Algerijnse veiligheidsrapporten hebben 2012 beschreven als het 'rustigste' jaar van het laatste decennium. Veiligheidsoperaties waren succesvol met betrekking tot het neutraliseren van leiders van AQIM. Ook voorkwamen Algerijnse troepen aanslagen van AQIM op onder andere het parlement en konden ze ontvoeringen van buitenlanders voorkomen.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Frankrijk intervenieert in Mali nadat de Malinese president Dioncounda Traoré via de VN en de Franse president om hulp had gevraagd. Eerder was er al een Afrikaanse interventiemacht aangekondigd die het Malinese regeringsleger zou helpen de jihadistische organisaties (AQIM, MUJAO en Ansar Dine) te bestrijden. Secretaris Generaal Ban Ki-moon had de VN Veiligheidsraad reeds geadviseerd om deze misie goed te keuren.

Type activiteit

Interventies

mei 2012

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Marokko stelt een ‘terroristennetwerk’ dat banden met AQIM heeft te hebben opgerold. Het netwerk zou actief zijn in meerdere Marokkaanse steden, en geleid worden door een ‘Mujahedeen van Marokko’. 

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Het Algerijnse hof veroordeelt Abdelmalek Droukdel en acht andere AQIM-leden tot de doodstraf wegens hun betrokkenheid bij moorden en aanvallen met explosieven, waaronder die in Algiers in april 2007.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

maart 2012

In 1999 bood de Algerijnse regering amnestie voor GSPC-strijders, indien zij hun wapens zouden neerleggen.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Het Algerijnse leger zegt de nummer twee van de GSPC te hebben gedood in een vuurgevecht 40 kilometer ten oosten van Algiers.

Type activiteit

Interventies

De Franse politie pakte een Frans-Algerijnse kernfysicus van het Europese Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) op. De man bekende tegenover de onderzoeksrechter dat hij contact onderhield met AQIM.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Algerije, Mali, Mauritanië en Niger openden een gezamenlijk militair commandocentrum om AQIM beter te kunnen bestrijden.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Een rechtbank in Mauritanië veroordeelde drie AQIM-leden ter dood voor de moord op vier Franse toeristen op kerstavond in 2007. De veroordeelden ontkenden de moorden te hebben gepleegd.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Het Franse en Mauritaanse leger probeerden gezamenlijk een Franse gijzelaar, de 78-jarige Michel Germaneau, te bevrijden uit handen van AQIM. De militairen slaagden er niet in de man te vinden, maar bij de aanval werden wel zes AQIM-leden gedood.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Een troepenmacht van ruim 3500 Algerijnse soldaten en helikopters doen een aanval op een bolwerk van de AQIM. Zeker 10 rebellen worden gedood. De Algerijnse overheid wil het niet bevestigen, maar volgens de Algerijnse pers is dit het begin van een groot offensief.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Mauritaanse troepen hebben een aanslag weten te voorkomen door het vuur te openen op een voertuig volgeladen met explosieven. AQIM heeft de mislukte aanslag opgeëist. Doelwit was de Mauritaanse president, vanwege de samenwerking met Frankrijk.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Geen activiteiten gevonden

Verwijzingen

Links

Geen informatie beschikbaar

Literatuur

Wat vindt u van de kennisbank?
Doe mee met ons gebruikersonderzoek en help ons mee de kennisbank verder te verbeteren.

Ja, ik doe mee