Al Qa’ida in the Islamic Maghreb (AQIM)

Naam organisatie Al Qa’ida in the Islamic Maghreb (Al Qa’ida in de Islamitische Maghreb)
Aliassen Al Qaeda in the Lands of the Islamic Maghreb
Land / regio (oorsprong) Algeria
Operationele gebieden Algeria, Mali, Tunisia, Morocco, Niger, Mauritania, Spain, France, Libya
Toelichting Operationele Gebieden

Noord-Afrika, met name Algerije maar ook landen als Tunesië, Marokko, Mali, Mauritanië, Niger, Libië (Jaarverslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2011: 10; 'Jihadisme in Noordelijk Afrika', WODC 2011: 19). AQIM wordt beschouwd als dreiging voor Spanje en Frankrijk. Spanje wordt vaak op het internet bedreigd, onder andere vanwege de ‘bezetting’ van de Noord-Afrikaanse enclaves Ceuta en Melilla. Tot op heden heeft AQIM nog geen aanslagen op Frans of Spaans grondgebied verricht (TE-SAT 2011, Europol: 6).

Classificatie en ideologie

Jihadistisch terrorisme.

Doelen
 • Sinds de fusie met al Qa’ida zijn de doelen van AQIM bijgesteld en heeft de groep het bredere pan-islamitische wereldbeeld van al Qa’ida overgenomen. In een interview zegt Wadoud, de huidige leider van AQIM, de doelen en ambities met al Qa’ida te delen. De strijd werd daarmee uitgebreid van de Algerijnse regering en het Algerijnse leger naar de regeringen van de landen van de Islamitische Maghreb en de westerse landen, met name Frankrijk (Monica Czwarno, 'In the Spotlight: Organization of Al-Qiada in the Islamic Maghreb, Center for Defense Information, 27/04/2007; Jihadisme in Noordelijk Afrika, WODC 2011: 19)
 • Het belangrijkste doel voor AQIM blijft echter het stichten van een islamitische staat in Algerije, en acties richten zich volgens met name tegen het veiligheidsapparaat in het noordoosten van het land (AIVD jaarverslag 2008: 20; Monica Czwarno, ‘In the Spotlight: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb’, Center for Defense Information, 27/04/2007)
 • Diverse gewelddadige dreigingen zijn geuit tegen westerse landen (‘kruisvaarders’) die de islamitische identiteit in gevaar zouden brengen. Deze dreigementen maken deel uit van de wereldwijde jihad. Frankrijk en Spanje hebben een aparte status in de retoriek van AQIM. Frankrijk vanwege de historische verwevenheid als voormalige kolonisator van Noord-Afrika en Spanje als “bezetter” van Ceuta en Melilla en van al-Andalus. Al-Andalus is de naam voor het totale gebied op het Iberische schiereiland dat vanaf het begin van de achtste tot het einde van de vijftiende eeuw onder Moorse overheersing viel. (Andrew Black, ‘Recasting Jihad in the Maghreb’, Terrorism Focus, 5(20) 25/10/2007)
Omvang (in personen) 100-1000
Kleur Zwart en wit: de kleuren van al Qa’ida.
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Laatst gewijzigd

Operationele gebieden

Huidige bekende operationele gebieden

Achtergrond

Korte geschiedenis

De Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) werd in 1996 opgericht door dissidenten binnen de Groupe Islamique Armée (GIA). In 1998 splitste de GSPC zich officieel af van de GIA omdat zij het niet eens waren over het leiderschap, tactiek en het willekeurig gebruik van geweld tegen Algerijnse burgers. Tijdens de burgeroorlog zijn volgens schattingen zo’ n 150.000 mensen omgekomen. Veel doden werden aan de gewapende islamisten van de GIA toegeschreven. Als gevolg van deze geruchten verloor de GIA veel sympathisanten onder de Algerijnse bevolking. De GSPC profileerde zich met de belofte om burgers te ontzien en zich te richten op overheidsdoelen en veiligheidsdiensten. (‘Beyond the facade: Political reform in the Arab world’ M. Ottaway & J. Choucair-Vizoso, 2008, p.141) Hassan Hattab, voormalig regionaal commandant voor de GIA, was de eerste leider van de GSPC. Na zijn verdwijning in 2003 werd hij opgevolgd door Nabil Sahraoui. Sahraoui werd in juni 2004 gedood door Algerijnse veiligheidsdiensten en werd vervolgens opgevolgd door Abu Musab Abdel Wadoud. Op 11 september 2006 kondigde de tweede man van al Qa’ida, Ayman al-Zawahiri, aan dat de GSPC zich vanaf dat moment onder de vlag van al Qa’ida zou scharen. Wadoud wachtte vervolgens op de expliciete goedkeuring van Osama bin Laden voordat hij op 26 januari 2007 in een officiële verklaring de naam van de groep veranderde in al Qa’ida in de Islamitische Maghreb. AQIM streefde vanaf dat moment behalve in Algerije ook een islamitische staat na in Marokko, Tunesië, Libië en Mali. De samenwerking tussen al Qa’ida en AQIM was echter niet geheel nieuw. Uit een rapport van Emily Hunt dat verscheen in februari 2007 blijkt dat Bin Laden al in de jaren negentig betrokken was bij de oprichting van de GSPC. Op 11 april 2007 pleegde AQIM de eerste grootschalige aanslag in Algiers onder haar nieuwe naam. In 2011 heeft AQIM zich regionaal sterker gepositioneerd. De invloedssfeer en activiteiten van AQIM breiden zich uit van Algerije naar Mali, Mauritanië en Niger. Algerije en Mauritanië zijn de door aanslagen van AQIM meest getroffen gebieden. In de periode tussen 2007 en 2011 werd Algerije tientallen keren door de activiteiten van AQIM getroffen. In diezelfde periode heeft Mauritanië zes aanslagen doorstaan. Faciliterende structuren zijn aanwezig in West-Europa (vooral Frankrijk en Spanje). 

In juli 2014 kondigde het leiderschap van de AQIM aan dat zij Islamtische Staat steunden. Deze steunverklaring was frappant omdat al Qa’ida zich afzette tegen Islamitische Staat. Echter, in juli 2015 trok de AQIM de steun voor ISIS in omdat ISIS een andere aan al Qa’ida gelieerde, de Mujahideen Shurah Council, had aangevallen. 

Bronnen: AIVD Jaarverslag 2011: 10; 'Jihadisme in Noordelijk Afrika', WODC, 2011: 19; Andrew Hansen & Lauren Vriens, ‘Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)’, Council on Foreign Relations, 21/07/2009; ‘Country Reports on Terrorism 2008’, U.S. Department of State, april 2009; Monica Czwarno, ‘In the Spotlight: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb’, Center for Defense Information, 27/04/2007.

Relevantie voor Nederland

Geen informatie beschikbaar

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba)

Geen informatie beschikbaar

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

100-1000

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Enkele honderden strijders in Algerije en een kleiner aantal in de Sahel. Het geschatte aantal leden in de Sahel loopt uiteen van 100 tot 500 personen. (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika', WODC 2011: 20; ‘Country Reports on Terrorism 2008’, U.S. Department of State, april 2009)

Leiders

 • Abu Musab Abdel Wadoud (1970), alias Abdelmalek Droukdal, was tot voorkort de leider van AQIM. In Wadoud was universitair opgeleid en stond bekend om zijn vaardigheden in het maken van bommen. In 1996 werd Wadoud emir van de katiba (regiment) al-Quds die nu Abu Bakr as-Siddiq heet. In 2001 werd hij door de Majlis benoemd tot Ayn (leider) van zone II, een functie die hij tot 2003 heeft bekleed. Nadien werd hij benoemd tot voorzitter van de Raad van Leiders en in 2004 tot opperemir van de organisatie. (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 24; Andrew Hansen & Lauren Vriens, ‘Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)’, Council on Foreign Relations, 21/07/2009). 
 •  Begin juni 2020 begonnen de eerste geruchten de ronde te doen dat Droukdal zou zijn uitgeschakeld. Deze berichten werden niet lang daarna bevestigd door de Franse minister van Defensie. In november 2020 heeft AQIM een nieuwe leider verkozen: de Algerijnse Abu Obaida Yusuf al-Annabi. Al-Annabi staat al sinds 2015 op de zwarte lijst van internationale terroristen van de Verenigde Staten. Eerder verschijn hij al in AQIM-propagandamateriaal. ('Al-Qaeda in North Africa appoints new leader after killing', Al Jazeera, 22/11/2020).
 • Droukdal’s voormalig rechterhand en vertrouweling is Yahya Jawadi, alias Yahya Abu Amar. Hij is destijds door Droukdal benoemd als emir van de Imarat al-Sahra. Veel katiba’s (regimenten) vallen onder zijn leiding (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 26).
 • Amari Saifi, alias Abderrazak el-Para, was een belangrijk persoon binnen AQIM. In 2004 werd Saifi opgepakt in Tsjaad en uiteindelijk uitgeleverd aan Algerije, waar hij momenteel gevangen zit. De voormalige parachutist werd onder andere schuldig bevonden aan het ontvoeren van 32 Europese toeristen (Andrew Hansen & Lauren Vriens, ‘Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM)’, Council on Foreign Relations, 21/07/2009; 'Algerian rebel gets life sentence’, BBC, 25/06/2005).
 • Nabil Sahraoui volgde in 2003 Hattab op na diens verdwijning. In juni 2004 werd Sahraoui gedood door Algerijnse veiligheidsdiensten. (Monica Czwarno, ‘In the Spotlight: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb’, Center for Defense Information, 27/04/2007)
 • Hassan Hattab, voormalig regionaal commandant van de GIA, was de eerste leider van de GSPC. In 2003 werd hij vermoedelijk aan de kant geschoven. In oktober 2007 meldde de toenmalige Algerijnse minister van Binnenlandse Zaken dat Hattab zich had overgegeven. (Monica Czwarno, ‘In the Spotlight: Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb’, Center for Defense Information, 27/04/2007; ‘Emir salafisten zou zich hebben overgegeven’, ANP/EFE, 04/09/2007; ‘Algerijnse terroristenleider geeft zich over’, ANP, 05/10/2007)
 • • Abdelhamid Abou Zeid (alias Hamid al-Soefi) is sinds 1991 actief in de gewapende jihad. Hij wordt beschouwd als een van de meest radicale en gewelddadige leiders van AQIM. Abou Zeid is emir van de katiba (regiment) Tariq ibn-Ziyad, en veldcommandant van de Imarat al-Sahra. Op 2 januari 2012 werd Abou Zeid bij verstek veroordeeld tot levenslang. Hij werd schuldig bevonden aan het oprichten van een internationale terreurgroep. Enkele familieleden van Abou Zeid zijn veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en zitten sinds 2010 vast. Op 2 maart 2013 is Abou Zeid gedood in Noord Mali door Franse troepen. Zijn dood wordt definitief bevestigd door het kantoor van de Franse president Hollande nadat Tsjaad al eerder had laten weten dat Abou Zeid was omgekomen. Een paar maanden later bracht AQIM eenzelfde statement naar buiten. (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 26; ‘Gouverneur Algerije in handen van Al-Qaeda’, NRC Handelsblad, 17/01/2012; ‘Levenslang voor topman Al-Qaeda in Algerije’, ANP, 02/01/2012; 'Frankrijk bevestigd dood al-Qaedaleider', ANP, 23/03/2013; 'Al-Qa'idah confirms death of leader in Mali', BBC Monitoring, 17/06/2013).
  • Mokhtar Belmokhtar (alias Khalid abu al-‘Abbaas al-A’oar) is de voormalige emir van de GSPC in de Sahelzone. Hij wordt beschouwd als de minst extremistische leider van AQIM en zou meer dan Abou Zeid geneigd zijn tot onderhandelen. Mokhtar zou inspelen op etnische spanningen in de Sahelregio door nauwe banden aan te gaan met de Touaregs. Hij zou getrouwd zijn met meerdere vrouwen afkomstig uit lokale Touareg-stammen. Mokhtar onderhoudt daarnaast ook nauwe relaties met criminele netwerken van drugs- en sigarettensmokkel. Ook zou hij betrokken zijn bij veel van de ontvoeringen van Westerlingen in de Sahara. Hier haalt hij grote financiële voordelen uit. Mokhtar opereert in het Sahelgebied en valt hiërarchisch onder Jawadi. Zijn groeiende machtspositie in de Sahel was aanleiding voor Wadoud om Abu Zeid als veldcommandant in de Sahel te benoemen. Er zijn dan ook voortdurend spanningen tussen Mokhtar en Abu Zeid. Wadoud geldt weliswaar als geestelijk leider, maar Mokhtar zou inmiddels zijn opgekomen als rivaal. (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 26-27’; ‘Kidnappende 'Mister Marlboro'; Mokhtar Belmokhtar, kopstuk van Al-Qaeda in Noord-Afrika’, NRC Handelsblad, 26/08/2010).
  • Abu Abd el-Karim al-Terghi (van de Toeareg) is van Malinese afkomst en een van de weinige niet-Algerijnse emirs van AQIM. Hij is emir van de sariya (compagnie) van al-Ansar, die zo’n 60 man telt en onder Jawadi valt (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 26).
  • Yahya Abu al-Hamam is emir van de sariya (compagnie) van al-Furqan in de Imarat al-Sahra. Hij is actief in Mauritanië (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 26).

Bevelstructuur

AQIM kent volgens het WODC een militaire organisatiestructuur op basis van regionale groepen, zogenaamde katiba (mw kata’ib), hetgeen letterlijk vertaald regiment of bataljon betekent. Deze katiba’s zijn onderverdeeld in saraya (de Arabische meervoudsvorm van het enkelvoud sariya): compagnie. Beide termen worden door AQIM zelf gebruikt. Katiba’s en sariya’s opereren onder leiding van een emir. Alle emirs staan onder het opperbevel van Abu Musab Abdul Wadoud. De tweede man binnen de organisatie is Yahya Jawadi, emir van de imarat al-Sahra, het belangrijkste operatiegebied van AQIM.
De leiders of emirs van de verschillende eenheden vormen samen de ‘Raad van Leiders’ of Majlis al-A’yaan. De Opperemir en de Voorzitter van de Raad van Leiders worden benoemd of afgezet door een vergadering van de leden. Deze Raad wordt ondersteund door drie commissies: 1. lajna shariyya: de juridische commissie, die religieuze uitspraken doet over acties en besluiten van de Raad, 2. lajna askariyya: de militaire commissie, verantwoordelijk voor de algemene strategie en tactiek van de gewapende operaties, 3. lajna ilamiyya: de mediacommissie, verantwoordelijk voor externe communicatie en propaganda. De voorzitters van de drie commissies zijn tevens leden van de Raad van Leiders, en dragen de titel van ‘Adviseur’ voor de Opperemir (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 21-22).

Exacte informatie over aantallen, operatiegebied, etc. van alle katiba’s is niet beschikbaar. Wat wel bekend is:
• De katiba Tariq ibn-Ziyad staat onder leiding van Abdelhamid Abou Zeid, de meest extremistische leider binnen AQIM. Hij is ook commandant te velde van de organisatie in de Sahara.
• De katiba al-Moulathamoun (vertaald: de Gelaatsbedekkenden / Geturbaneerden) staat onder leiding van de relatief gematigde Mokhtar Belmokhtar.
• De leden van de katiba al-Muhajirin (vertaald: de immigranten in Algerije) komen onder andere uit Libië en Mauritanië. Deze katiba heeft zich een jaar of drie, vier geleden bij AQIM aangesloten.
• De leider van de katiba al-Nur (het Licht) zou volgens de Algerijnse media op 9 november 2010 zijn gesneuveld tijdens een aanval van het Algerijnse leger.
• De sariya van al-Ansar Dine staat onder leiding van de Malinees Abd el-Karim al-Terghi en is actief in noordelijk Mali (‘Jihadisme in Noordelijk Afrika’, WODC 2011: 24).

Financiële inkomstenbronnen

 • Smokkelen van wapens en sigaretten en drugs (o.a. cocaïne afkomstig uit Zuid-Amerika) naar Mauritanië, Mali, Niger, Libië en Tsjaad. (‘Met Land Cruisers scheuren door de woestijn’, NRC Next, 18/05/2010)
 • Ontvoeren van westerse toeristen. (‘Met Land Cruisers scheuren door de woestijn’, NRC Next, 18/05/2010)
 • Donaties Algerijnse immigranten vanuit Europa. (‘Country Reports on Terrorism 2008’, U.S. Department of State, april 2009)
 • In 2003 zou AQIM ten minste 32 Europese toeristen hebben gekidnapped en vervolgens 6,5$ hebben ontvangen ('How paying ransom bankrolls terrorists', The International Herald Tribune, 16/02/2013)  In November 2009 arresteerden de Italiaanse autoriteiten 17 Algerijnen die in drie jaar tijd met vervalsingen, overvallen en diefstallen ongeveer een miljoen euro voor AQIM zouden hebben vergaard. (TE-SAT 2010, Europol)

(Internationale) relaties

 • (Symbolische) steunverklaringen voor andere mujahedeenstrijders in Irak, Tsjetsjenië en Afghanistan.
 • Samenwerking met jihadistische-salafistische faciliteringsnetwerken in West-Europa, die onderdeel uitmaken van al Qa’ida of zich daar zich mee verbonden voelen, het zogenoemde franchise-terrorism.
 • Er zijn onbevestigde berichten van zakelijke afspraken tussen AQIM en de FARC over de bescherming van drugstransporten van Zuid-Amerika via Noord-Afrika richting Europa. (South American drug gangs funding al-Qaeda terrorists, The Daily Telegraph,29/12/2010)

Activiteiten

Wapens en werkwijze

 • Ontvoeringen van westerse toeristen.
 • Zelfmoord/bomaanslagen met zware explosieven.
 • Guerrillaoorlogvoering (hinderlagen) tegen het Algerijnse leger en overheidsapparaat. Gebruikte wapens: 12.77 millimeter machinegeweren vanaf Toyota Landcruisers, raketten en mortieren.
 • Liquidatie van politieke leiders.

Recente en/of opvallende activiteiten

mei 2021

Twee Spaanse journalisten en de Ierse directeur van een natuurorganisatie zijn het slachtoffer geworden van een hinderlaag in het oosten van Burkina Faso, aldus de Spaanse en Burkinese autoriteiten. De drie mannen hebben de aanslag niet overleefd. De aanslag is opgeëist door Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM), welke wordt beschouwd als een zijtak van Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM). 

Bron(nen)
 • AP News
  27-april-2021 | AP News
 • CNN
  28-april-2021 | CNN
Type activiteit

Aanslagen

februari 2017

Bij een zelfmoordaanslag in Gao, Mali, zijn zeker 60 doden en 100 gewonden gevallen. Een auto met explosieven reed het terrein op van een militair kamp en werd daar tot ontploffing gebracht. De aanslag is opgeëist door Al Mourabitoun, de Malinese tak van al Qai'da in de Islamitische Maghreb (AQIM). In een verklaring van AQIM benoemt de organisatie de dader; Abdul Hadi al-Fulani. Malinese media spraken eerder van vijf daders. De aanslag zou vergelding zijn voor samenwerking met Frankrijk.

Type activiteit

Aanslagen

januari 2016

In Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso, is een aanslag gepleegd waarbij 27 mensen om het leven zijn gekomen. Vier gewapende daders vielen een hotel en een nabijgelegen café aan. Ze schoten op gasten en staken auto's in brand. Vervolgens hielden ze urenlang 150 mensen van ongeveer 18 verschillende nationaliteiten gegijzeld in het hotel. Veiligheidstroepen hebben uiteindelijk het hotel bestormd en de vier daders gedood. AQIM heeft de aanslag opgeëist.

Type activiteit

Aanslagen

juni 2013

De aan AQIM gerelateerde organisatie van Mokthar Belmokhtar houdt op een fabrieksterrein een groep van bijna 800 personen gegijzeld waaronder een honderdtal buitenlanders. Na vier dagen intervenieert het Algerijnse leger en vallen er ten minste 38 doden onder de gijzelaars. Tevens sneuvelen 29 militanten en worden er drie gearresteerd.

Type activiteit

Aanslagen

mei 2012

Aanhangers van AQIM ontvoeren drie toeristen in Timboektoe. Het betreft een Nederlander (Sjaak Rijke), een Zweed en een Zuid-Afrikaan. Een vierde toerist, een Duitser, verzette zich tegen de ontvoering en werd doodgeschoten.

Type activiteit

Aanslagen

Sympathisanten van AQIM hebben de tombe van de moslimheilige Sidi Mahmoud Ben Amar in Timboektoe verwoest. Zij werden hierbij geholpen door leden van de radicale moslimorganisatie Ansar Dine. Zij wijzen de verering van heiligen af. Timboektoe, dat wegens historische bouwwerken op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, zou sinds kort in handen van AQIM en Ansar Dine zijn.

Type activiteit

Aanslagen

maart 2012

Twee zware zelfmoordaanslagen voor het hoofdkwartier van de Algerijnse premier Belkhadem in Algiers en op een politiebureau in Bab Ezzouar ten oosten van de Algerijnse hoofdstad. Er vielen 33 doden en 222 gewonden. De Algerijnse premier bleef ongedeerd

Type activiteit

Aanslagen

Zelfmoordaanslag in de Oost-Algerijnse stad Batna kort voordat president Abdelaziz Bouteflika er arriveerde. Een man liet de explosieven die hij in een plastic tas bij zich had ontploffen in de menigte die zich had verzameld om de president te begroeten. (‘Al-Qaeda eist aanslagen in Algerije op’, NRC Handelsblad, 10/09/2007

Type activiteit

Aanslagen

Een bestelauto met explosieven ontplofte bij een kazerne van de kustwacht in de noordelijke kustplaats Dellys (Algerije). Er vielen dertig doden en tientallen gewonden.

Type activiteit

Aanslagen

Twee ongeveer gelijktijdige bomaanslagen op de Algerijnse Constitutionele Raad en twee VN-gebouwen. Er vielen zeker 67 doden.

Aanslag in Algiers (11 december 2007).

Type activiteit

Aanslagen

Vier Franse toeristen werden vermoord in Mauritanië. De Mauritaanse autoriteiten hielden AQIM verantwoordelijk. Als gevolg werd de Parijs-Dakar rally in januari 2008 geannuleerd.

Type activiteit

Aanslagen

Zelfmoordaanslag op politiepost in badplaats Zemmouri (Algerije), waarbij ten minste zes mensen om het leven kwamen. De autoriteiten namen aan dat AQIM verantwoordelijk was.

Type activiteit

Aanslagen

Een zelfmoordterrorist reed met een auto vol explosieven in op een rij rekruten bij een politieacademie in Issers (Algerije). 43 mensen kwamen om het leven. De aanslagen worden toegeschreven aan AQIM.

Type activiteit

Aanslagen

Twee aanslagen met autobommen gericht tegen een militaire commandant en tegen werknemers van een damproject in de buurt van Bouira (Algerije). Elf mensen kwamen om het leven. De aanslagen worden toegeschreven aan AQIM.

Type activiteit

Aanslagen

Leden van AQIM pleegden een zelfmoordaanslag op de Franse ambassade in Nouakchott (Mauritanië). Drie mensen raakten gewond.

Type activiteit

Aanslagen

Leden van AQIM hebben een legerbasis in Mauritanië aangevallen. Het leger claimt 9 strijders gevangengenomen te hebben en enkelen te hebben gedood. Aan de kant van het leger zijn geen doden gevallen.

Type activiteit

Aanslagen

Aan het einde van de Ramadan komen bij een aanslag op een militaire academie minstens 18 soldaten om het leven. De aanslag wordt opgeeist door AQIM.

Type activiteit

Aanslagen

Geen activiteiten gevonden

Contraterroristische maatregelen

november 2020

De terroristische organisatie Al Qa'ida in de Islamitische Maghreb (AQIM) heeft een nieuwe leider gekozen ter vervanging van Abdelmalek Droukdel, die in juni werd vermoord door Franse troepen. De Algarijn Abu Obaida Yusuf al-Annabi is aangewezen als opvolger van Droukdel. Al-annabi staat al sinds 2015 op de zwarte lijst van internationale terroristen van de VS. Hij verscheen reeds eerder in AQIM-propagandamateriaal. 

Bron(nen)
Type activiteit

Overig nieuws interventies

juni 2020

Op 3 juni is een gezamenlijke operatie tussen het Franse leger en lokale partners erin geslaagd om de leider van Al Qaeda in de Maghreb (AQIM) te doden. Deze leider, Abdelmarouk Droukdel, is volgens Frankrijk één van de meest ervaren strijders binnen AQIM, en was onder andere betrokken bij de coup die in 2013 in Mali plaatsvond. De operatie vond plaats in Noord Mali, waar sinds deze couppoging nog steeds militanten actief zijn.

Bron(nen)
 • NOS
  6-juni-2020 | NOS
 • Reuters
  5-juni-2020 | Reuters
Type activiteit

Interventies

augustus 2018

Een hooggeplaatste jihadstrijder van de Islamitic State in the Greater Sahara is omgekomen in Mali bij een Franse luchtaanval. De aanval koste ook aan twee burgers het leven. Volgens het Franse leger was de omgekomen jihadstrijder een luitenant direct gelieerd aan de leider van ISGS. Volgens de verklaring van de Franse defensie gaat het om Mohamed Ag Almouner. De leider van ISGS is Adnan Abu Walid Sahrawi, een voormalig lid van de al-Qaeda in the Islamic Maghreb. Het Franse leger heeft ongeveer 4,000 man in de Sahel landen gestationeerd als onderdeel van een anti-terroristische operatie. 

Type activiteit

Interventies

juli 2015

In november 2011 werd Sjaak Rijke samen met een Zweed en een Zuid Afrikaan gevangen genomen door AQIM in Mali. Op 6 april 2015 is Rijke bevrijd door Franse commando's.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

april 2015

Sjaak Rijke die in Mali door AQIM is ontvoerd wordt na ruim drie jaar bevrijd door Franse soldaten. Rijke werd sinds 2011 samen met een Zweed en Zuid-Afrikaan door de terroristsche organisatie vastgehouden. Bij de bevrijding werden meerdere daders opgepakt. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken reageerde verheugd en verklaarde dat Rijke het naar omstandigheden goed maakt.

 

Type activiteit

Interventies

juni 2013

Franse militairen hebben in 26 dagen honderden rebellen gedood in noord Mali. Dat zegt de Franse minister van defensie Jean-Yves Le Drian Hieronder bevinden zich ook strijders van AQIM.

Type activiteit

Interventies

Tijdens een aanval van het Tsjaadse leger op een basis van AQIM zou Mokhtar Belmokhtar zijn gedood. Dit is niet door andere bronnen bevestigd en daarmee is zijn lot nog ondudielijk. In mei 2013 claimde vervolgens een schijnbaar in leven zijnde Belmokhtar de verantwoordelijkheid voor een aanslag in Niger waarbij 30 mensen om het leven kwamen.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Aboud Zeid is gedood in Noord Mali door Franse Troepen. Zijn dood wordt definitief bevestigd door het kantoor van de Franse president Hollande nadat Tsjaad al eeder had laten weten dat Abou Zeid was omgekomen.

Type activiteit

Interventies

De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken maakt bekend dat er in Zaragoze en Murcia twee vermoedelijke leden van AQIM zijn gearresteerd. Het gaat om een Algerijn en een Marokkaan.

Type activiteit

Interventies

maart 2013

Abdelhamid Abou Zeid zou de dood hebben gevonden in het Adrar des Ifoghas-gebergte. Frankrijk bevestigde dit nadat de president van Tsjaad dit eerder al liet weten.

Type activiteit

Interventies

februari 2013

Algerijnse veiligheidsrapporten hebben 2012 beschreven als het 'rustigste' jaar van het laatste decennium. Veiligheidsoperaties waren succesvol met betrekking tot het neutraliseren van leiders van AQIM. Ook voorkwamen Algerijnse troepen aanslagen van AQIM op onder andere het parlement en konden ze ontvoeringen van buitenlanders voorkomen.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Frankrijk intervenieert in Mali nadat de Malinese president Dioncounda Traoré via de VN en de Franse president om hulp had gevraagd. Eerder was er al een Afrikaanse interventiemacht aangekondigd die het Malinese regeringsleger zou helpen de jihadistische organisaties (AQIM, MUJAO en Ansar Dine) te bestrijden. Secretaris Generaal Ban Ki-moon had de VN Veiligheidsraad reeds geadviseerd om deze misie goed te keuren.

Type activiteit

Interventies

mei 2012

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Marokko stelt een ‘terroristennetwerk’ dat banden met AQIM heeft te hebben opgerold. Het netwerk zou actief zijn in meerdere Marokkaanse steden, en geleid worden door een ‘Mujahedeen van Marokko’. 

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Het Algerijnse hof veroordeelt Abdelmalek Droukdel en acht andere AQIM-leden tot de doodstraf wegens hun betrokkenheid bij moorden en aanvallen met explosieven, waaronder die in Algiers in april 2007.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

maart 2012

In 1999 bood de Algerijnse regering amnestie voor GSPC-strijders, indien zij hun wapens zouden neerleggen.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Het Algerijnse leger zegt de nummer twee van de GSPC te hebben gedood in een vuurgevecht 40 kilometer ten oosten van Algiers.

Type activiteit

Interventies

De Franse politie pakte een Frans-Algerijnse kernfysicus van het Europese Centrum voor Nucleair Onderzoek (CERN) op. De man bekende tegenover de onderzoeksrechter dat hij contact onderhield met AQIM.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Algerije, Mali, Mauritanië en Niger openden een gezamenlijk militair commandocentrum om AQIM beter te kunnen bestrijden.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Een rechtbank in Mauritanië veroordeelde drie AQIM-leden ter dood voor de moord op vier Franse toeristen op kerstavond in 2007. De veroordeelden ontkenden de moorden te hebben gepleegd.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Het Franse en Mauritaanse leger probeerden gezamenlijk een Franse gijzelaar, de 78-jarige Michel Germaneau, te bevrijden uit handen van AQIM. De militairen slaagden er niet in de man te vinden, maar bij de aanval werden wel zes AQIM-leden gedood.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Een troepenmacht van ruim 3500 Algerijnse soldaten en helikopters doen een aanval op een bolwerk van de AQIM. Zeker 10 rebellen worden gedood. De Algerijnse overheid wil het niet bevestigen, maar volgens de Algerijnse pers is dit het begin van een groot offensief.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Mauritaanse troepen hebben een aanslag weten te voorkomen door het vuur te openen op een voertuig volgeladen met explosieven. AQIM heeft de mislukte aanslag opgeëist. Doelwit was de Mauritaanse president, vanwege de samenwerking met Frankrijk.

Type activiteit

Overig nieuws interventies

Geen activiteiten gevonden

Verwijzingen

Links

Literatuur

 • Tatah Mentan, Dilemmas of weak states: Africa and transnational terrorism in the twenty-first century, Aldershot 2004
 • Matthieu Guidère, Al-Qaida à la conquête du Maghreb, Monaco: Rocher, 2007. (Franstalig)

Wat vindt u van de kennisbank?
Doe mee met ons gebruikersonderzoek en help ons mee de kennisbank verder te verbeteren.

Ja, ik doe mee