Al Aqsa Nederland

Naam organisatie Stichting Al Aqsa Nederland (N.B.: níet de Al Aqsa Martelarenbrigade)
Aliassen
Land / regio (oorsprong) Netherlands
Operationele gebieden Netherlands, Belgium, Germany,
Classificatie en ideologie

Charitatieve islamistische instelling.

Doelen
  • Het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnen die in Nederland wonen.
  • Het bieden van hulp aan Palestijnen die wonen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden.
  • Verdacht van het indirect bieden van financiële steun aan Hamas.
Omvang (in personen) Onduidelijk
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Laatst gewijzigd

Operationele gebieden

Huidige bekende operationele gebieden

Achtergrond

Korte geschiedenis

Stichting Al Aqsa Nederland werd in 1997 opgericht door Mahmoud Amr. De organisatie kwam in 2001 voor het eerst negatief in het nieuws omdat het een videoband over de Palestijnse Intifada aan een islamitische basisschool had verstrekt. Na verschillende onderzoeken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar de financiële stromen uitgaande van de Stichting Al Aqsa Nederland is “aangetoond dat gelden van de Nederlandse stichting bij aan Hamas gerelateerde organisaties terecht zijn gekomen die terroristische activiteiten ondersteunen dan wel ontplooien”. In 2003 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken om deze redenen en conform internationale afspraken over de aanpak van terrorisme en terrorisme financiering de tegoeden van de Stichting Al Aqsa Nederland bevroren. De organisatie werd op de ‘EU-bevriezingslijst’ geplaatst. De inlichtingen die ter motivering van de bevriezing zijn gebruikt, zijn niet openbaar gemaakt. De Stichting Al Aqsa Nederland reageerde door een aanklacht in te dienen tegen de Nederlandse overheid. De rechtbank oordeelde echter dat het besluit van de Nederlandse overheid om de middelen van Stichting Al Aqsa Nederland te bevriezen gerechtvaardigd was. Vervolgens stapte de Stichting Al Aqsa Nederland naar het Europese Hof van Justitie, waar het opnieuw bezwaar maakte tegen de plaatsing op de ‘EU-bevriezingslijst’.

Op 11 juli 2007 oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, dat Stichting Al Aqsa Nederland op onrechtmatige wijze op de ‘EU-bevriezingslijst’ was geplaatst. Volgens het gerecht zijn er fundamentele rechten geschonden bij het plaatsen van Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’, omdat er geen hoor en wederhoor is toegepast en omdat er geen specifieke en concrete motivering is gegeven over de plaatsing. Toch bleef Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’ staan. De stichting spande vervolgens opnieuw een procedure aan bij het Europese Hof, waarin zij de Europese Raad aanklaagde en een schadevergoeding van tien miljoen euro eiste voor het onrechtmatig plaatsen van de stichting op de ‘EU-bevriezingslijst’. Op 9 september 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg dat de regeringen van de Europese Unie Stichting Al Aqsa Nederland van de ‘EU-bevriezingslijst’ moesten schrappen.

Literatuur:

Michael Jonsson & Christian Nils Larson, ‘Scandinavian Trials Demonstrate Difficulty of Obtaining Terrorist Financing Convictions’, Terrorism Monitor, 7(5), 13/03/2009; ‘Tegoeden Al-Aqsa bevroren na onderzoek AIVD’, Persbericht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 09/04/2003; ‘Sison en Al Aqsa onrechtmatig op terreurlijst EU’, NRC Handelsblad, 11/07/2007; ‘Al-Aqsa ten onrechte op terreurlijst EU’, De Volkskrant, 10/09/2010, Uitspraken Europese Hof van Justitie.

Relevantie voor Nederland

Geen informatie beschikbaar

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba)

Geen informatie beschikbaar

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

Onduidelijk

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Geen informatie beschikbaar

Leiders

  • Mahmoud Amr, oprichter van Stichting Al Aqsa Nederland
  • Ali Sonlu, voorzitter Stichting Al Aqsa Nederland.

Bevelstructuur

Geen informatie beschikbaar

Financiële inkomstenbronnen

Donaties

(Internationale) relaties

Stichting Al Aqsa werkt in de Palestijnse gebieden samen met lokale organisaties en internationaal met gelijkgestemde organisaties.

Activiteiten

Wapens en werkwijze

Charitatieve instelling die wordt verdacht van fondsenwerving voor Hamas.

Recente en/of opvallende activiteiten

juli 2012

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de Raad van de Europese Unie de tegoeden van de Stichting Al Aqsa niet had mogen bevriezen. In 2010 oordeelde het Hof al dat deze sancties onterecht waren. Na die uitspraak trok Nederland de maatregelen al in, maar ging in beroep. Twee jaar later, herbevestigt de advocaat-generaal van het Hof het vonnis uit 2010. 

Type activiteit

nieuws organisatie

maart 2012

Naar aanleiding van een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bevroor het ministerie van Buitenlandse Zaken alle middelen van Stichting Al Aqsa Nederland. Uit het onderzoek zou blijken dat de stichting geld doorsluisde naar de gewelddadige tak van Hamas. Begin mei 2003 spande Stichting Al Aqsa Nederland een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De stichting eiste dat haar tegoeden onmiddellijk werden vrijgegeven.

Type activiteit

nieuws organisatie

De rechtbank in Den Haag oordeelde in het kort geding dat Stichting Al Aqsa Nederland tegen de Nederlandse staat had aangespannen dat de banktegoeden van stichting terecht waren bevroren.

Type activiteit

nieuws organisatie

De Europese Unie plaatste de Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’. Echter, op 11 juli 2007 oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, dat deze plaatsing onrechtmatig was en verklaarde het plaatsingsbesluit nietig. Toch bleef Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’ staan. De stichting spande vervolgens opnieuw een procedure aan bij het Europese Hof, waarin zij de Europese Raad aanklaagde en een schadevergoeding van tien miljoen euro eiste voor het onrechtmatig plaatsen van de stichting op de ‘EU-bevriezingslijst’.

Type activiteit

nieuws organisatie

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde dat de Stichting Al Aqsa Nederland onterecht op de de ‘EU-bevriezingslijst’ stond. De juridische onderbouwing van het besluit van de Europese raad uit juni 2003 verwees naar het ingetrokken Nederlandse besluit uit april 2003. Omdat eind 2009 opnieuw is besloten dat Al Aqsa Nederland een terroristische organisatie is, bleven de tegoeden bevroren.

Type activiteit

nieuws organisatie

Zowel Al Aqsa Nederland als het Koninkrijk der Nederlanden hebben beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Europese hof van 9 september 2010. Het Koninkrijk der Nederlanden wil de uitspraak vernietigd hebben omdat het hof een onjuiste uitleg gegeven zou hebben aan de sanctieregeling. Al Aqsa Nederland kan zich vinden in die uitleg, maar protesteert tegen enkele overwegingen van het hof.

Type activiteit

nieuws organisatie

Twee Nederlanders die deelnamen aan een hulpkonvooi voor Gaza werden gearresteerd door de Israëlische marine. Twee dagen later berichtte de Telegraaf dat één van hen, Amin Abu Rashid (42), actief zou zijn voor Al Aqsa Nederland. De voorzitter van Al Aqsa Nederland, Ali Sonlu, ontkent echter dat Rashid verbonden is aan zijn organisatie.

Type activiteit

nieuws organisatie

Geen activiteiten gevonden

Contraterroristische maatregelen

juli 2012

Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de Raad van de Europese Unie de tegoeden van de Stichting Al Aqsa niet had mogen bevriezen. In 2010 oordeelde het Hof al dat deze sancties onterecht waren. Na die uitspraak trok Nederland de maatregelen al in, maar ging in beroep. Twee jaar later, herbevestigt de advocaat-generaal van het Hof het vonnis uit 2010. 

Type activiteit

nieuws organisatie

maart 2012

Naar aanleiding van een onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bevroor het ministerie van Buitenlandse Zaken alle middelen van Stichting Al Aqsa Nederland. Uit het onderzoek zou blijken dat de stichting geld doorsluisde naar de gewelddadige tak van Hamas. Begin mei 2003 spande Stichting Al Aqsa Nederland een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De stichting eiste dat haar tegoeden onmiddellijk werden vrijgegeven.

Type activiteit

nieuws organisatie

De rechtbank in Den Haag oordeelde in het kort geding dat Stichting Al Aqsa Nederland tegen de Nederlandse staat had aangespannen dat de banktegoeden van stichting terecht waren bevroren.

Type activiteit

nieuws organisatie

De Europese Unie plaatste de Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’. Echter, op 11 juli 2007 oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, dat deze plaatsing onrechtmatig was en verklaarde het plaatsingsbesluit nietig. Toch bleef Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’ staan. De stichting spande vervolgens opnieuw een procedure aan bij het Europese Hof, waarin zij de Europese Raad aanklaagde en een schadevergoeding van tien miljoen euro eiste voor het onrechtmatig plaatsen van de stichting op de ‘EU-bevriezingslijst’.

Type activiteit

nieuws organisatie

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde dat de Stichting Al Aqsa Nederland onterecht op de de ‘EU-bevriezingslijst’ stond. De juridische onderbouwing van het besluit van de Europese raad uit juni 2003 verwees naar het ingetrokken Nederlandse besluit uit april 2003. Omdat eind 2009 opnieuw is besloten dat Al Aqsa Nederland een terroristische organisatie is, bleven de tegoeden bevroren.

Type activiteit

nieuws organisatie

Zowel Al Aqsa Nederland als het Koninkrijk der Nederlanden hebben beroep aangetekend tegen de uitspraak van het Europese hof van 9 september 2010. Het Koninkrijk der Nederlanden wil de uitspraak vernietigd hebben omdat het hof een onjuiste uitleg gegeven zou hebben aan de sanctieregeling. Al Aqsa Nederland kan zich vinden in die uitleg, maar protesteert tegen enkele overwegingen van het hof.

Type activiteit

nieuws organisatie

Twee Nederlanders die deelnamen aan een hulpkonvooi voor Gaza werden gearresteerd door de Israëlische marine. Twee dagen later berichtte de Telegraaf dat één van hen, Amin Abu Rashid (42), actief zou zijn voor Al Aqsa Nederland. De voorzitter van Al Aqsa Nederland, Ali Sonlu, ontkent echter dat Rashid verbonden is aan zijn organisatie.

Type activiteit

nieuws organisatie

Geen activiteiten gevonden

Verwijzingen

Links

Literatuur

  • Thomas J. Biersteker & Sue E. Eckert, Countering the financing of terrorism, Londen 2008
  • Edwin Bakker & Teije Hidde Donker, ‘Bestrijding van terrorisme-financiering: succes en falen in beleid’, Atlantisch Perspectief, 30(3), 2006, pp. 11-17
  • Jaarverslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2003, Leidschendam 2004

Wat vindt u van de kennisbank?
Doe mee met ons gebruikersonderzoek en help ons mee de kennisbank verder te verbeteren.

Ja, ik doe mee