Over deze kennisbank

In de ‘Kennisbank Terroristische Oganisaties’ (https://kennisbankterrorisme.nctv.nl) zijn organisaties opgenomen waarvan de financiële tegoeden door de Europese Unie (EU) en/of de Verenigde Naties (VN) zijn bevroren, omdat de organisaties in verband worden gebracht met terroristische activiteiten. Naast de VN en EU terrorismelijsten, hanteren lidstaten zelf ook nationale sanctielijsten terrorisme. Zo ook Nederland. De kennisbank is een product van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), in samenwerking met het Institute of Security and Global Affairs (ISGA) van de Universiteit van Leiden. De informatie in de kennisbank is aan wijzigingen onderhevig, wanneer actuele ontwikkelingen daartoe noodzaken.

Voor wie is deze kennisbank bedoeld?

Verschillende doelgroepen, zoals politiemensen, gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, wijkagenten worden steeds vaker geconfronteerd met uitingen of activiteiten die kunnen duiden op mogelijke betrokkenheid van terroristische groeperingen. Deze kennisbank is bedoeld om deze professionals in staat te stellen dergelijke uitingen of signalen vroegtijdig te onderkennen en hier conform eigen afspraken of procedures op te acteren.

Opzet kennisbank

De Kennisbank terrorisme bevat de volgende inhoudelijke functionaliteiten en informatie:

  • Organisaties zijn alfabetisch weergegeven met daarbij op de kaart geografische informatie over land van oorsprong en operationele gebieden.
  • Per organisatie is een uitgebreide factsheet beschikbaar met logo’s, oorsprong, doelen, achtergrondinformatie, organisatiestructuur en (recente) activiteiten.
  • Er is een overzicht met recente aanslagen en interventies per organisatie, die ook weergegeven wordt op de kaart.
  • Overzicht met logo’s.

Momenteel wordt de inhoud van de kennisbank herijkt naar gelang wet- en regelgeving. Mocht je informatie missen dan kan dat hiervan het gevolg zijn.

Wat vindt u van de kennisbank?
Doe mee met ons gebruikersonderzoek en help ons mee de kennisbank verder te verbeteren.

Ja, ik doe mee