Over deze kennisbank

In de ‘kennisbank terroristische organisaties’ zijn organisaties opgenomen waarvan de financiële tegoeden door de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) zijn bevroren, omdat de organisaties gelieerd zijn aan terroristische activiteiten. Naast de VN en EU terrorismelijsten hanteren lidstaten ook nationale terrorismelijsten. Het besluit tot het bevriezen van de tegoeden van personen en organisaties wordt in Nederland genomen door de minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid. Steun verlenen aan het voortbestaan van activiteiten van deze organisaties is in Nederland bij wet verboden.Er zijn tevens enkele historische organisaties opgenomen.

Voor wie is deze kennisbank bedoeld?
Verschillende doelgroepen, zoals politiemensen, gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, wijkagenten worden steeds vaker geconfronteerd met uitingen of activiteiten die kunnen duiden op mogelijke betrokkenheid van terroristische groeperingen. Deze kennisbank is bedoeld om deze professionals in staat te stellen dergelijke uitingen of signalen vroegtijdig te onderkennen en hier conform eigen afspraken of procedures op te acteren.

Opzet kennisbank
De Kennisbank terrorisme bevat de volgende inhoudelijke functionaliteiten en informatie:

  • Organisaties zijn alfabetisch weergegeven met daarbij op de kaart geografische informatie over land van oorsprong en operationele gebieden.
  • Per organisatie is een uitgebreide factsheet beschikbaar met logo’s, oorsprong, doelen, achtergrondinformatie, organisatiestructuur en (recente) activiteiten.
  • Er is een overzicht met recente aanslagen en interventies per organisatie, die ook weergegeven wordt op de kaart.
  • Overzicht met logo’s.

Wat vindt u van de kennisbank?
Doe mee met ons gebruikersonderzoek en help ons mee de kennisbank verder te verbeteren.

Ja, ik doe mee