Nieuws

Kennisbank terrorisme nu als app beschikbaar

De website kennisbank terrorisme van de NCTV is vanaf vandaag beschikbaar als app voor Android. Begin 2015 zal de app tevens beschikbaar komen voor Apple (iOS). In deze app ‘kennisbank terrorisme’ zijn foto's, logo's en actualiteiten opgenomen over organisaties die door de EU en VN worden gekenmerkt als ‘verboden, omdat zij verbonden zijn met terroristische activiteiten’. Steun verlenen aan het voortbestaan van activiteiten van deze organisaties is in Nederland bij wet verboden.

In Nederland worden eerstelijns professionals steeds vaker geconfronteerd met uitingen of activiteiten die kunnen duiden op mogelijke betrokkenheid bij dergelijke terroristische groeperingen. Deze kennisbank is bedoeld om deze professionals in staat te stellen dergelijke uitingen of signalen vroegtijdig te onderkennen en herkennen. Ziet u een logo of beeld waarvan u vermoedt dat het behoort tot een terroristische organisatie, vergelijk dit dan met het beeldmateriaal in de kennisbank dat handig en overzichtelijk is weergegeven.

De app bevat naast beeldmateriaal, een overzicht met terroristische organisaties volgens de EU- en VN-lijst, en een overzicht met recente activiteiten en interventies. U ontvangt binnen de app tevens actueel nieuws over informatie updates en functionaliteiten van de app.

Meer uitgebreide informatie over terroristische organisaties is tevens te vinden op de website http://kennisbankterrorisme.nctv.nl/.