Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)

Naam en classificatie

Naam organisatie Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
Aliassen Tamil Tigers, Tamil Tijgers
Land / regio (oorsprong) Sri Lanka
Operationele gebieden Sri Lanka, India
Toelichting Operationele gebieden

Voornamelijk in het noorden van Sri Lanka & India.
 

Classificatie en ideologie

Nationalistisch separatistisch terrorisme.

Doelen

Het creëren van een eigen onafhankelijke Tamil-staat in het noorden en oosten van Sri Lanka. De LTTE zou in 2007 toegezegd hebben ook genoegen te nemen met vergaande autonomie.

Omvang (in personen) Onduidelijk
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Terug naar boven

Operationele gebieden

Illustratie huidige bekende operationele gebieden Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)
Huidige bekende operationele gebieden
Terug naar boven

Verschijningsvormen

Logo(s)

 • Klik voor een vergroting
 • Klik voor een vergroting

Symbolen en posters

 • Klik voor een vergroting
 • Klik voor een vergroting
 • Klik voor een vergroting
 • Klik voor een vergroting
 • Klik voor een vergroting
 • Klik voor een vergroting

Propaganda

Geen informatie beschikbaar

Kleuren

Rood.

Slogans en citaten

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Achtergrond

Korte geschiedenis

Hoewel de Tamil Tijgers al vanaf 1960 actief zijn als politieke beweging, begon de burgeroorlog in Sri Lanka pas in 1983 toen de Tamil Tijgers dertien Sri Lankaanse soldaten ombrachten. De daaropvolgende rellen kostten meer dan vierhonderd mensen het leven en zijn de aanleiding geweest voor de Tamils om een eigen militante groep op te richten: de Tamil Tijgers. Tussen 1987 en 1990 stationeerde India een vredesmacht in Sri Lanka maar na het vertrek van de Indiërs pakten de Tamils de wapens weer op. In 2000 begonnen de strijdende partijen onder leiding van Noorwegen aan vredesonderhandelingen en in februari 2002 werd een wapenstilstand overeengekomen. Dit bestand werd overigens regelmatig geschonden en de situatie verslechterde in 2006. Eind 2008 kondigde de Sri Lankaanse president, Mahinda Rajapaksa, een nieuw offensief aan tegen de rebellenbeweging. Door het legeroffensief werd het gebied dat in handen was gekomen van de Tamil Tijgers heroverd door de regering. Bij de gevechten kwamen honderden burgers om het leven en duizenden burgers werden uit hun huizen verdreven. In mei 2009 werd de leider van de Tamil Tijgers gedood, wat het einde betekende van de Tamil Tijgers als strijdmacht. In de laatste vier maanden van de oorlog kwamen zeker 7.000 burgers om het leven, zo melden bronnen binnen de VN. Er werd echter geen onderzoek ingesteld door de VN Mensenrechtenraad, die de strijd beschreef als “een binnenlandse kwestie die geen buitenlandse inmenging rechtvaardigt”. Nadat het Sri Lankaanse leger de overwinning had uitgeroepen, belandden 300.000 Tamil vluchtelingen in vluchtelingenkampen. Veel van hen werden tot begin december 2009 tegen hun wil vastgehouden in die kampen en de toegang van buitenlandse hulpverleners was beperkt. Mahinda Rajapaksa werd op 26 januari 2010 herkozen als president van Sri Lanka. Hij beloofde zijn tweede ambtstermijn te gebruiken voor verzoening met de Tamil minderheid om zo te voorkomen dat de onvrede van de Tamils opnieuw uitloopt op een hevige opstand. In lijn daarmee stelde Rajapaksa in mei 2010 een ‘verzoeningscommissie’ in, die in kaart moet brengen welke lessen er moeten worden getrokken uit het gewapende conflict tussen februari 2002 en mei 2009.

Relevantie voor Nederland

 • Tamils in Nederland werden vaak flink onder druk gezet door de Tamil Tijgers om geld te schenken aan de strijd in Sri Lanka. Soms ging dat gepaard met dreigingen met geweld tegen familieleden in Sri Lanka. De Sri Lankaanse gemeenschap in Nederland telt ongeveer 10.000 leden, waarvan het overgrote deel Tamil is. In april en juni 2010 arresteerde de nationale recherche elf Tamils op verdenking van het werven van fondsen voor de LTTE. In oktober 2011 oordeelde de rechtbank in Den Haag dat de Tamil Tijgers – in ieder geval volgens Nederlands recht – geen terroristische organisatie vormen. Vijf personen werden wel veroordeeld tot celstraffen voor lidmaatschap van een criminele organisatie. De veroordeelde mannen hielden zich volgens de rechtbank “voornamelijk bezig met fondsenwerving onder de eigen Tamilmensen, […] op zeer gestructureerde wijze door lijsten bij te houden van de in Nederland wonende Tamils, waarin werd bijgehouden wie aan de financiële verplichtingen voldeden en wie niet”
 • “De AIVD doet onderzoek naar ondersteuning vanuit Nederland van de strijd van de LTTE op Sri Lanka. Het gaat hierbij voornamelijk om financiële steun die door fondsenwerving binnen de Tamilgemeenschap in Nederland wordt gerealiseerd. Omdat de fondsenwerving in meerdere westerse landen plaatsvindt, heeft de AIVD in 2008 met betrekking tot de LTTE de samenwerking gezocht met een aantal collegadiensten. Tevens heeft de AIVD de daarvoor aangewezen autoriteiten in Nederland inzicht verschaft in de faciliterende activiteiten ten behoeve van de LTTE.”
 • Volgens het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over 2006 heeft de plaatsing van de LTTE op de ‘EU-bevriezingslijst’ tot beroering geleid binnen de Tamil-gemeenschap in Nederland. Dit leidde tot een toename van publieke activiteiten van Tamil-sympathisanten. Deze activiteiten hadden echter een vreedzaam karakter.
 • Na de tsunami van 26 december 2004 collecteerde de Tamil Rehabilitation Organization over de hele wereld (ook in Nederland) voor wederopbouw van het noordoosten van Sri Lanka. Het is echter niet zeker of het opgehaalde geld naar de slachtoffers van de tsunami is gegaan of dat het werd aangewend voor wapenaankopen voor de Tamil Tijgers.
 • Volgens een rapport van de Nationale recherche is in Nederland “een netwerk van 21 Tamilscholen waar de gewapende strijd voor een eigen staat wordt verheerlijkt”.

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba):

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

Onduidelijk

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Sinds het Sri Lankaanse leger de Tamil Tijgers versloeg in mei 2009, is het zicht op de omvang van de organisatie weg.

Leiders

 • Velupillai Prabhakaran (1954). De onbetwiste leider van de LTTE heeft veel van zijn rivalen laten vermoorden. Prabhakaran is zelf de president en premier van Tamil Eelan (het Tamil Moederland). In mei 2009 berichtte de Sri Lankaanse regering dat Prabhakaran zou zijn omgekomen in de strijd met de regeringstroepen. Zijn dood werd op 22 mei door de LTTE bevestigd. (‘Onbetwiste leider van de Tamiltijgers: Velupillai Prabhakaran 1954-2009’, Trouw, 25/05/2009)
 • Na de dood van van Prabhakaran nam Selvarasa Pathmanathan de leiding van de LTTE over. Hij was één van de weinige overlevenden uit de hogere LTTE-kringen aan het einde van de burgeroorlog. Pathmanathan was jarenlang verantwoordelijk voor de internationale relaties van de Tamil Tijgers en regelde de wapensmokkel voor de groep. Begin augustus 2009 werd hij in Maleisië opgepakt en naar Colombo gebracht, waar hij verhoord werd. In oktober 2012 is Pathmanathan vrijgelaten omdat er niet genoeg bewijs tegen hem zouden zijn. Er zouden ook geen nieuwe plannen zijn voor verdere vervolging. Wel blijft Pathmanathan op Interpol's lijst van gezochte personen omdat hij in India nog steeds wordt beschuldigd van terrorisme en gewapende misdrijven. (‘‘Tamil Tijgers willen verder als geweldloze beweging’’, De Volkskrant, 18/06/2009; "Tamil Tiger leader Selvarasa Pathmanathan a 'free man'", BBC News, 17/10/2012)


  Velupillai Prabhakaran

Bevelstructuur

De LTTE bestaat uit twee verschillende onderdelen:

 • Een politieke tak.
 • Een militaire tak. Deze is weer onderverdeeld in vier verschillende afdelingen: de Sea Tigers (marine), de Black Tigers (elitecommando, verantwoordelijk voor de meeste zelfmoordaanslagen), de Air Tigers (luchtmacht), een inlichtingendienst en een publieke dienst (waarvan de leden zitting hebben in gemeenten).

Financiële inkomstenbronnen

(Internationale) relaties

De LTTE wordt gesteund door de Tamil-diaspora in bijvoorbeeld Canada, de VS en West-Europa.

Terug naar boven

Activiteiten

Wapens en werkwijze

De Tamil Tijgers maken gebruik van twee verschillende gevechtstechnieken. Enerzijds voeren ze een:

 • Conventionele oorlog tegen het Sri Lankaanse leger waarbij gebruik wordt gemaakt van conventioneel wapenarsenaal, zoals luchtafweergeschut, pantserwagens, tanks, patrouilleboten en sinds kort ook vliegtuigen en helikopters met geïmproviseerde bommendragers.

Anderzijds wordt er in de onafhankelijkheidsstrijd gebruik gemaakt van terroristische technieken zoals:

 • Zelfmoordaanslagen door middel van bomgordels gevuld met C4-TNT. De LTTE maakt vaak gebruik van zelfmoordaanslagen op willekeurige doelen. In de periode tussen 1980-2000 hebben de Tijgers meer dan 168 zelfmoordaanslagen gepleegd. Ook is er sprake van aanslagen op specifieke doelen. Slachtoffer van deze aanslagen waren onder andere de Indiase premier Rajiv Gandhi (1991) en de president van Sri Lanka Ranasinghe Premadasa (1993).
 • Zelfmoordaanslagen met behulp van met explosieven volgeladen boten. Hiermee worden passerende boten, veelal Sri Lankaanse marineboten, geramd en opgeblazen.


  Een LTTE bomgordel.

Recente en/of opvallende activiteiten

Geen informatie beschikbaar

Contraterroristische maatregelen

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Verwijzingen

Links

Literatuur

 • R. Ramasubramanian, ‘Suicide terrorism in Sri Lanka’, Institute of Peace and Conflict Studies, New Delhi 2004
 • Alfred Jeyaratnam Wilson, Sri Lankan Tamil nationalism: its origins and development in the nineteenth and twentieth centuries, Londen 2000