Groupe Islamique Combattant Tunesien (GICT)

Naam en classificatie

Naam organisatie Groupe Islamique Combattant Tunesien (GICT) (Tunesische Islamitische Strijdersgroep)
Aliassen Jama’a Combattante Tunisienne, Tunisian Combatant Group (TCG)
Land / regio (oorsprong) Tunisia
Operationele gebieden Tunisia, Afghanistan
Toelichting Operationele gebieden

West-Europa, Afghanistan en Tunesië.

Classificatie en ideologie

Jihadistisch terrorisme.

Doelen

Het stichten van een islamitische staat in Tunesië.

Omvang (in personen) Onduidelijk
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Terug naar boven

Operationele gebieden

Illustratie huidige bekende operationele gebieden Groupe Islamique Combattant Tunesien (GICT)
Huidige bekende operationele gebieden
Terug naar boven

Verschijningsvormen

Logo(s)

Geen afbeelding beschikbaar.

Symbolen en posters

Geen afbeelding beschikbaar.

Propaganda

Geen informatie beschikbaar

Kleuren

Geen informatie beschikbaar

Slogans en citaten

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Achtergrond

Korte geschiedenis

De Groupe Islamique Combattant Tunesien is een afsplitsing van de destijds verboden Tunesische islamitische beweging an-Nahda. De GICT werd in 2000 opgericht door Tarek Maaroufi en Saifallah Ben Hassine en trok leden uit de Tunesische diaspora in Europa en elders. Vermoed wordt dat GICT-leden onderdeel uitmaken van bredere internationale islamitische beweging met links naar al Qa’ida. Zij zouden betrokken zijn geweest bij handel in vervalste documenten en het werven voor terrroristische trainingskampen in Afghanistan. Eind 2001 werd Maaroufi opgepakt door de Belgische politie. In 2003 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens het rekruteren, financieren en instrueren van twee mannen die in september 2001 de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud vermoordden.

Relevantie voor Nederland

Het rapport Jihadistisch terrorisme in Nederland meldt (p. 25): “Hoewel de kerngroep van Al Qaeda dus niet langer bestaat als een vermogend, strak georganiseerd samenwerkingsverband, is het antiwesterse jihadisme thans gemeengoed van een geïnspireerde, gegroeide en sterk gedecentraliseerde militante beweging. In de onderliggende sociale netwerken participeren ook volgelingen van organisaties die voorheen uitsluitend binnenlandse doelen nastreefden, maar in de loop der jaren zijn beïnvloed door actoren uit de Soedanese, Pakistaanse en Afghaanse kweekvijvers. Dergelijke groepen, waarvan vooral de Noord-Afrikaanse actief zijn op Europees grondgebied, voelen zich nu bij tijd en wijlen geroepen eveneens een bijdrage te leveren aan de internationale jihad. Relevant zijn bijvoorbeeld de in de Maghreb gebaseerde Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), de Marokkaanse Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM), en de Tunesische Groupe Islamique Combattant Tunesien (GICT), maar in veel mindere mate ook de beruchte Algerijnse Groupe Islamique Armé (GIA). Verschillende van hun aanhangers manoeuvreren tegenwoordig systematisch en behendig in hun grensoverschrijdende netwerken om in het kader van internationale doeleinden onderlinge (ad hoc) allianties te creëren.”

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba):

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

Onduidelijk

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Geen informatie beschikbaar

Leiders

  • Tarek Maaroufi. Hij zou samen met Saifallah Ben Hassine the GICT hebben opgericht. Maaroufi werd in eind 2001 opgepakt door de Belgische politie. Vervolgens werd hij in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar wegens het rekruteren, financieren en instrueren van twee mannen die in september 2001 de Afghaanse krijgsheer Ahmed Shah Massoud vermoordden. (‘Rechter slaat alarm over radicale moslims’, NRC Handelsblad, 01/10/2003)     
  • Saifallah Ben Hassine. Medeoprichter van de GICT. Verder is over hem nauwelijks informatie bekend.

Bevelstructuur

Vermoed wordt dat de GICT onderdeel is van een grotere, internationale islamitische beweging met banden met al Qa’ida.

Financiële inkomstenbronnen

Illegale handel in edelstenen, paspoorten en kleding.

(Internationale) relaties

  • Al Qa’ida. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bestaat er een historisch verband tussen al Qa’ida en de GICT.
  • Naar verluidt onderhouden GICT-leden ook banden met andere Noord-Afrikaanse terroristische organisaties, zoals de Groupe Islamique Combattant Marocain (GICM) en al Qa’ida in de Islamitische Maghreb (AQIM).
Terug naar boven

Activiteiten

Wapens en werkwijze

Er zijn momenteel geen aanslagen bekend die expliciet aan de GICT toegeschreven zijn. Bij de aanslagen waar de GICT mogelijk bij betrokken was, is er voornamelijk sprake van autobom- en zelfmoordaanslagen.

Recente en/of opvallende activiteiten

Geen informatie beschikbaar

Contraterroristische maatregelen

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Verwijzingen

Links

Literatuur

  • Angel Rabasa, Beyond al-Qaeda. Part 1: The global jihadist movement, Santa Monica 2006
  • C.J. de Poot & A. Sonnenschein, ‘Jihadistisch terrorisme in Nederland’, 03/02/2010)