Ansar Al Islam

Naam en classificatie

Naam organisatie (Jamaat) Ansar Al Islam (Supporters van de Islam)
Aliassen (Jamaat) Ansar Al Sunna, Jund al-Islam, Jaish Ansar al-Sunna, Kurdish Taliban
Land / regio (oorsprong) Iraq
Operationele gebieden Iraq, Syria
Classificatie en ideologie

Jihadistische Koerdische organisatie.

Doelen

Het verdrijven van de coalitietroepen uit Irak en het oprichten van een onafhankelijke islamitische Irakese staat, waar de sharia leidend zal zijn.

Omvang (in personen) Onduidelijk
Laatste activiteit
Terug naar boven

Operationele gebieden

Illustratie huidige bekende operationele gebieden Ansar Al Islam
Huidige bekende operationele gebieden
Terug naar boven

Verschijningsvormen

Logo(s)

 • Klik voor een vergroting

Symbolen en posters

Geen afbeelding beschikbaar.

Propaganda

Geen informatie beschikbaar

Kleuren

Geen informatie beschikbaar

Slogans en citaten

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Achtergrond

Korte geschiedenis

De wortels van Ansar Al Islam zijn terug te leiden tot de jaren negentig, toen een aantal radicale groeperingen in het noorden van Irak afstand nam van de Islamitische Beweging van Koerdistan. Op 1 september 2001 kondigde een aantal van deze splintergroeperingen de oprichting van een nieuwe groep aan: Jund Al Islam. Na enkele maanden ging de groep verder onder de naam Ansar Al Islam. Mullah Krekar wordt beschouwd als de oprichter van de groep, ook al woonde hij al sinds de jaren negentig als vluchteling in Noorwegen. Hij zou daarbij financiële en logistieke steun hebben gekregen van al Qa’ida en Osama bin Laden. Ansar Al Islam haalde de krantenkoppen in september 2001 toen het 42 strijders van de Patriotic Union of Kurdistan (PUK) in een hinderlaag lokte en vermoordde. De inval van coalitietroepen in Irak en de daarop volgende bestrijding van Ansar Al Islam heeft diepe sporen in de organisatie achter gelaten. Eind 2003 nam Abu Abdallah al-Shafi’i naar verluidt de leiding over van Krekar en veranderde de naam van de groep naar Ansar Al Sunna in een poging om in Irak gebaseerde extremisten te verenigen. Op 1 februari 2004 voerde Ansar Al Sunna haar grootste terroristische aanslag uit. Tijdens het islamitische festival Eid al-Adha drongen zelfmoordterroristen van Ansar Al Sunna het hoofdkantoor binnen van de PUK en de Kurdistan Democratic Party (KDP). 109 mensen kwamen hierbij om het leven, waaronder de KDP vice-premier Sami Abdul Rahman. In december 2007 veranderde de groep haar naam weer terug naar Ansar Al Islam.

Na het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011 werd de groep ook actief in Syrië. In eerste instantie onder de naam Ansar al-Sham, later onder de naam Ansar al Islam. De groep stelde zich kritisch op ten opzichte van het opkomende ISIS en meermaals vonden er confrontaties en vijandigheden plaats tussen beide organisaties. Signalen uit april 2014 duiden op pogingen tot een staakt-het-vuren. Ansar Al Islam verklaarde echter nadien formeel de oorlog aan ISIS. Tot verassing van velen verklaarden 50 kopstukken van Ansar Al Islam eind augustus 2014 dat de organisatie trouw was aan ISIS en ook was opgegaan in ISIS. Vermoeddelijk trad het overgrote deel van de Iraakse tak van Ansar Al Islam toe tot de rangen van ISIS. Een deel van de Syrische tak van Ansar Al Islam verwierp echter deze toetreding en bleef actief onder de naam Ansar Al Islam.

Relevantie voor Nederland

In Europa zijn diverse voorbeelden bekend van ondersteuning/financiering van Ansar Al Islam (en de opvolgers of daaraan gerelateerde groepen). Voorstelbaar is dat dit ook vanuit Nederland gebeurt.

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba):

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

Onduidelijk

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Precieze aantallen zijn niet bekend. Ansar Al Islam werds vóórdat het opging in ISIS als één van de grootste soennitische terroristische groeperingen in Irak gezien.

Leiders

 • Najmuddin Faraj Ahmad, alias Mullah Krekar, werd in 1956 geboren in het noorden van Irak. Verondersteld wordt dat hij in 2001 Ansar Al Islam heeft opgericht. In 1991, tijdens de eerste Golfoorlog, vluchtte Krekar naar Noorwegen, waar hem asiel werd verleend. In 2002 werd zijn vluchtelingenstatus ingetrokken, omdat hij naar Irak was gereisd en daar contact zou hebben gehad met terroristische organisaties. Toen Krekar in 2002 op Schiphol was, werd hij aangehouden vanwege een uitleveringsverzoek aan Jordanië, dat hem beschuldigde van drugshandel. Uiteindelijk werd hij echter niet uitgeleverd aan Jordanië, maar aan Noorwegen. In 2003 verordende de Noorse regering Krekar’s deportatie naar Irak. Krekar ging in beroep, maar zijn verzoek werd in 2005 afgewezen. Desondanks bevindt hij zich nog steeds in Noorwegen omdat de Noorse wet het verbiedt om vluchtelingen terug te sturen naar het land van herkomst als daar de doodstraf zal worden toegebracht.


  Mullah Krekar.
 • Abu Abdallah al-Shafi'i. Al-Shafi’i nam naar verluidt eind 2003 de leiding over van Mullah Krekar en veranderde de naam tijdelijk in Ansar Al Sunna.
 • Op 5 december 2011 werd Sheik Abu Hashim Muhammad bin Adbul Rahman al Ibrahim aangekondigd als nieuwe leider van Ansar al Islam.
 • In augustus 2014 kondigde 50 leiders van Ansar Al Islam aan dat de organisatie onderdeel werd van de Islamitische Staat en daarmee officieel ophield te bestaan. Hiermee is de organisatie onder leiderschap van ISIS gekomen. Onduidelijk is wie leiding geeft aan de Syrische tak van Ansar Al Islam, die de alliantie met ISIS verwierp en die nog actief is onder de naam Ansar Al Islam.

Bevelstructuur

De bevelstructuur van Ansar Al Islam is niet duidelijk. Zo is het niet bekend wat de huidige rol van Mullah Krekar is. Toen hij nog de leiding had, was Ansar Al Islam een hiërarchische organisatie.

Financiële inkomstenbronnen

 • Giften uit Europa. Zo werd in Duitsland een gevluchte Irakees veroordeeld vanwege de financiering van Ansar Al Islam.
 • Mogelijke financiële ondersteuning door al Qa’ida in het verleden.

(Internationale) relaties

 • In augustus 2014 kondigde 50 leiders van Ansar Al Islam aan dat de organisatie onderdeel werd van de Islamitische Staat en daarmee officieel ophield te bestaan.
 • Al Qa’ida. Bij de oprichting van Ansar Al Islam zou de groep financiële en logistieke hulp hebben gekregen van al Qa’ida.
 • Iran. Ondanks de vermeende banden met het al Qa’ida-netwerk, staat Iran toe dat Ansar Al Islam in de grensgebieden tussen Iran en Irak opereert. Koerden betogen verder dat Iran logistieke steun verleent aan Ansar Al Islam.  
Terug naar boven

Activiteiten

Wapens en werkwijze

 • Ansar Al Islam maakt bij aanvallen op Irakese politieagenten, coalitietroepen en sji’itische burgers voornamelijk gebruik van autobomaanslagen en sluipschutters.
 • Ansar Al Islam bevecht ook andere Koerdische groeperingen zoals de PUK (Patriotic Union of Kurdistan) en de KDP (Kurdistan Democratic Party).

Recente en/of opvallende activiteiten

Contraterroristische maatregelen

 • februari 2009

  • Vijftigjarige vrouw gearresteerd voor rekruteren zelfmoordterroristen

   De Irakese politie arresteerde een vijftigjarige vrouw, Samira Ahmed Jassim, omdat zij meer dan tachtig vrouwen zou hebben gerekruteerd als zelfmoordterroristen. Jassim verrichtte haar werk voor Ansar Al Islam. 28 vrouwen voerden daadwerkelijk aanslagen uit.

  januari 2009

  • Belangrijke schakel in Ansar Al Islam-netwerk opgepakt

   Irakese veiligheidstroepen beweerden een belangrijke schakel in het Ansar Al Islam-netwerk te hebben opgepakt: Tha’ir Kadhim Sraiwi.

  juni 2007

  • Irakees veroordeeld om gelddonatie

   Een rechtbank in München veroordeelde een Irakees die geld zou hebben gedoneerd aan Ansar Al Islam.

  maart 2003

  • Operation Iraqi Freedom 2003-2010

   20 maart 2003 – 31 augustus 2010: Operation Iraqi Freedom. In het begin van deze operatie hebben militaire offensieven van coalitie- en Koerdische troepen Ansar Al Islam danig verzwakt. Er zijn echter signalen dat Ansar Al Islam zich later weer heeft versterkt.

   Naam organisatie
   Ansar Al Islam
   Type activiteit
   Overig Nieuws Interventies
   Auteur(s)
Terug naar boven

Verwijzingen

Links

Literatuur

 • Jonathan Schanzer, ‘Ansar al-Islam: Back in Iraq’, The Middle East Quarterly, 11(1), Winter 2004, pp. 41-50
 • Michael Rubin, ‘The Islamist Threat in Iraqi Kurdistan’, Middle East Intelligence Bulletin, 3(12), December 2001