Al Qa’ida

Naam en classificatie

Naam organisatie Al Qa’ida (de basis)
Aliassen Qa’idat al-Jihad
Land / regio (oorsprong) Afghanistan
Operationele gebieden Afghanistan, Pakistan
Toelichting Operationele gebieden

Het leiderschap bevindt zich vermoedelijk in Pakistan/Afghanistan. De voormalig leider Osama Bin Laden bleek zich op te houden in het Pakistaanse Abbottabad. Takken van al Qa’ida of groepen die zich aan al Qa’ida liëren kunnen zich overal ter wereld bevinden. Deze groepen kunnen slechts in naam met al Qa'ida verbonden zijn, al Qa’ida faciliteren of direct bij aanslagen betrokken zijn.

Classificatie en ideologie

De ideologie van al Qa’ida is niet vastomlijnd, maar kan gezien worden als een combinatie van het gedachtegoed van Sayyid Qutb en het salafisme. Zij richt zich op de bevrijding van islamitische landen van de overheersing van ‘joden en kruisvaarders’ (Israël en het Westen) en de heroprichting van het Kalifaat.

Doelen

Het beëindigen van de westerse invloed in de islamitische wereld en het stichten van een wereldwijd kalifaat.

Omvang (in personen) 5000+
Laatste activiteit Al-Qa’ida kopstuk gedood in Afghanistan - 19 maart 2017
Terug naar boven

Operationele gebieden

Illustratie huidige bekende operationele gebieden Al Qa’ida
Huidige bekende operationele gebieden
Terug naar boven

Verschijningsvormen

Logo(s)

 • Klik voor een vergroting

Symbolen en posters

 • Klik voor een vergroting

Propaganda

Al Qa’ida heeft een eigen mediaorganisatie: “al-Sahab”. Daarnaast zijn er diverse Internetfora die (zeggen) verbonden (te) zijn met al Qa’ida. Het Internet tijdschrift ‘Inspire’ wordt gezien als het meest toonaangevende Engelstalige voorbeeld van al Qa’ida propaganda.

Kleuren

Zwart en wit.

Slogans en citaten

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Achtergrond

Korte geschiedenis

De oorsprong van al Qa’ida ligt in het Afghaanse verzet tegen de Sovjet bezetting van 1979 tot 1989. In de ogen van onder andere Osama bin Laden was de strijd tegen de atheïstische Sovjets een heilige oorlog tussen de Islam en de ongelovigen. Hij reisde vanuit Saoedi-Arabië naar Afghanistan om een bijdrage te leveren aan de Afghaanse weerstand. Bin Laden bundelde krachten met Sheikh Abdullah Azzam, leider van de Palestijnse Moslim Broederschap, en samen zetten zij het Afghaanse Diensten Bureau op (in het Arabisch: Maktab al Khidamat, MAK). Het doel van dit bureau was om moslim strijders van over te hele wereld te werven om mee te vechten in de oorlog tegen de Sovjet Unie. In 1988, aan het einde van de oorlog, raakte Bin Laden ervan overtuigd dat Azzam’s visie te beperkt was en brak met zijn bondgenoot. Vervolgens richtte hij al Qa’ida op om wereldwijd jihad te gaan voeren. Anders dan Azzam, zag Bin Laden al Qa’ida als een internationale beweging en had hij geen berouw over het doden van burgers. Toen de Sovjets zich begonnen terug te trekken uit Afghanistan keerde Bin Laden terug naar Saoedi-Arabië. Daar keerde hij zich tegen de seculiere, vaak corrupte, regimes in de Arabische wereld (voornamelijk Egypte en Saoedi-Arabië) en tegen de Verenigde Staten. Zijn anti-Amerikaanse houding werd versterkt door de komst van Amerikaanse troepen in Saoedi-Arabië tijdens de Golfoorlog. Bin Laden zag dit als een schending van heilig islamitisch grondgebied. Met zijn naaste familie en een groep aanhangers vertrok hij naar Soedan. Toen de Amerikaans-Soedanese verhoudingen echter verbeterden in 1996 werd hij door de Soedanese regering verzocht het land te verlaten. Bin Laden keerde terug naar Afghanistan, waar hij banden opbouwde met de Taliban. Vervolgens richtte hij trainingskampen op en de sociale en logistieke infrastructuur voor een terroristisch netwerk. Dit netwerk was verantwoordelijk voor diverse aanslagen op verschillende Amerikaanse doelwitten, waaronder de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998, de aanslag op het Amerikaanse marineschip USS Cole in 2000 en de aanslagen op 11 september 2001. Ondertussen had Bin Laden in 1998 een religieus bevel (‘fatwa’) uitgevaardigd waarin hij alle moslims opriep om Amerikaanse militairen en burgers te doden. Daarnaast was al Qa’ida in 2001 een fusie aangegaan met de Egyptische Islamitische Jihad. Enkele weken na de aanslagen van 11 september begonnen de Verenigde Staten ‘Operation Enduring Freedom’, om de machtsbasis van al Qa’ida in Afghanistan te vernietigen. Sindsdien is de kern van al Qa’ida verzwakt, maar zijn autonoom opererende groepen verspreid over de wereld sterker geworden. De dood van Osama Bin Laden in 2011 was een gevoelige klap voor de kern van al Qa’ida, maar de organisatie was al verzwakt en de lokale afdelingen opereerden al grotendeels autonoom.

Relevantie voor Nederland

 • 29 Augustus 2012. Het Pakistaanse weekblad The Friday Times bericht dat Al Qa'ida twee Somalische twintigers in de Pakistaanse stad Karachi heeft gerekruteerd om aanslagen te laten plegen in Den Haag. Deze informatie is volgens Erik Akerboom (NCTV) al bekend en vormt na zorgvuldige afwegingen geen aanleiding het dreigingsniveau aan te passen.
 • Onder Bin Ladens opvolger Ayman al-Zawahiri blijkt sprake van een accentverschuiving in de strategie. Al-Zawahiri en andere belangrijke leiders hebben moslims overal ter wereld opgeroepen tot het plegen van aanslagen in hun eigen land. (…) Hoewel deze oproepen nog geen zichtbare gevolgen hebben gehad in Nederland, blijken allerlei preken en andere teksten op internet een inspiratiebron voor individuen om aanslagen te plegen.
 • 6 juni 2011. In een video van de mediatak van al Qa’ida, 'As-Sahab', wordt Mohammed B. geprezen. Er wordt opgeroepen tot individuele jihad in het Westen en onder andere de PVV fractievoorzitter Geert Wilders wordt kort getoond als potentieel doelwit. Sindsdien zijn op internationale jihadistische websites verschillende postings verschenen waarin expliciet dreigementen werden geuit tegen Nederland en in het bijzonder de PVV fractievoorzitter.
 • 3 januari 2011. Op een online lijst met potentiële doelwitten voor aanslagen staan onder andere drie koptische kerken in Nederland.
 • Juli 2010. In het online al Qa’ida-tijdschrijft 'Inspire' stond een dodenlijst waarop de namen van Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali stonden vermeld.
 • Mei 2010. Een in Irak opgepakte al Qa’ida strijder, Abdullah Azam Saleh al-Qahtani, zei dat hij aanslagen op de Nederlandse en Deense teams wilde plegen tijdens het Wereld Kampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. Al-Qahtani zei dat het WK als een belangrijk doelwit werd beschouwd door al Qa’ida. Echter, in een persverklaring op verscheidene islamitische websites ontkrachtte al Qa’ida dit bericht.
 • April 2010: Bij de presentatie van het jaarverslag van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst over 2009 werd geconstateerd dat de dreiging voor een terroristische aanslag in Nederland steeds meer vanuit het buitenland komt. De AIVD doet daarom meer onderzoek buiten de grenzen. Naast het Pakistaans-Afghaanse grensgebied hebben nu ook Jemen en Somalië speciale aandacht.
 • December 2009. De NCTb verlaagde het dreigingsniveau van ‘substantieel’ naar ‘beperkt’. De kans dat er een terroristische aanslag wordt gepleegd in Nederland is kleiner geworden, mede omdat Nederland “minder in beeld is bij internationale jihadistische organisaties als ‘voorkeursdoelwit’”. Nederland blijft in de ogen van deze organisaties nog wel een ‘legitiem’ doelwit. Daarnaast meldt de NCTb dat “de slagkracht van al Qa’ida om Europa te treffen is afgenomen”.
 • Oktober 2007. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst meldde dat organisaties zoals al Qa’ida veel slagkracht en organisatievermogen zijn kwijtgeraakt als gevolg van de internationale strijd tegen het terrorisme. Het autonome en op de lokale Nederlandse situatie gerichte moslimradicalisme bleek echter in opkomst, omdat de aanhangers in Nederland van de gewapende jihad en de radicale dawa zich meer en meer losmaakten van hun oorspronkelijke inspiratoren en overtuigd raakten dat ook in Nederland “de islam werd onderdrukt en bedreigd”.

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba):

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

5000+

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Onduidelijk. Vlak na de aanslagen op 11 september 2001 zijn veel lokale en hogere al Qa’ida leiders gearresteerd of gedood. Hierdoor zijn communicatieve, financiële, en faciliterende knooppunten ontwricht geraakt. Sommige groepen zijn gelieerd aan al Qa’ida (zoals al Qa’ida in de Islamitische Maghreb, AQIM). Andere groepen zijn geïnspireerd door het gedachtegoed van al Qa’ida. Zo plegen veel jihadistische terroristen aanslagen uit naam van al Qa’ida, maar zij zijn eigenlijk geen onderdeel van de (bevel)structuur. Daarnaast hebben naar schatting tienduizenden personen in trainingskampen van al Qa’ida gezeten.

Leiders

 • Osama (Usama) bin Laden (1957 - 2011), geboren in Saoedi-Arabië, maar in 1992 ontdaan van de Saoedische nationaliteit. In de jaren 1980 trok Bin Laden naar Afghanistan om te vechten tegen de Sovjet invasie. Eind jaren 1980 richtte hij al Qa’ida op. Bin Laden keerde zich volledig tegen Amerika tijdens de Golfoorlog, toen Amerikaanse troepen arriveerden in Saoedi-Arabië. Hij zag dit als een schending van heilig islamitisch grondgebied. Bin Laden is het vermeende brein achter de aanslagen op 11 september 2001. Bijna 10 jaar heeft hij zich schuil kunnen houden, maar op 2 mei 2011 werd hij in Pakistan gedood door Amerikaanse troepen.


  Osama Bin Laden.

 • Ayman al-Zawahiri (1951 - heden), is sinds de dood van Bin Laden leider van al Qa’ida. Hij was eerder al de spiritueel leider en ideoloog van al Qa’ida. In 1981 werd al-Zawahiri gearresteerd en heeft hij vastgezeten vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op de Egyptische president Sadat. Na zijn vrijlating nam hij het leiderschap van de Egyptische Islamitische Jihad (EIJ) op zich. Vanaf 1992 hebben al-Zawahiri en Bin Laden intensief samengewerkt en in 2001 is EIJ samengegaan met al Qa’ida. Al-Zawahiri is in Egypte bij verstek ter dood veroordeeld en wordt door de Verenigde Staten gezocht voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia. Verondersteld wordt dat hij zich in het grensgebied van Afghanistan en Pakistan bevindt.


  Ayman Al Zawahiri.

 • Atiyah Abd al-Rahman (1970 - 2011) werd onder het leiderschap van Al-Zawahiri gezien als de tweede man van kern-al Qa’ida en een zeer belangrijk operationeel leider. De Libiër was vermoedelijk als tiener al door Bin Laden zelf aangesteld. Elektronische bestanden die bij de compound van Bin Laden in Abbottabad werden aangetroffen getuigen van het regelmatige contact tussen Bin Laden en Al-Rahman. De bestanden laten tevens zien dat Bin Laden afhankelijk was van Al-Rahman voor het wereldwijd verspreiden van zijn opnames. Na de dood van Bin Laden werd Al-Rahman al Qa’ida’s tweede man. In 2011 werd Al-Rahman gedood door een Amerikaanse drone.
 • Said al-Masri (alias Mustafa Abu al-Yazid) (1955-2010), was een Egyptenaar die begin jaren 1980 samen met Al-Zawahiri in de gevangenis zat voor zijn betrokkenheid bij de moord op de Egyptische president Sadat. Al-Masri was het hoofd operaties van al Qa’ida en vormde de schakel tussen Osama bin Laden en Ayman al-Zawahiri enerzijds en de rest van het leiderschap anderzijds. Als hoofd operaties was hij onder andere verantwoordelijk voor het plannen en financieren van aanslagen. Daarnaast leidde hij de activiteiten van al Qa’ida in Afghanistan, Pakistan, Iran, Oezbekistan en Tadzjikistan. Op 22 mei 2010 werd hij gedood bij een Amerikaanse aanval met een onbemand Predator-vliegtuig.
 • Saif Al-Adel (echte naam: Muhammad Ibrahim Makkawi) (1960 - ), was een kolonel in het Egyptische leger, maar vertrok in de jaren 1980 naar Afghanistan om tegen de Sovjet Unie te vechten. Hij wordt gezien als hoofd veiligheid binnen al Qa’ida. Daarnaast zou hij militanten hebben geïnstrueerd in het gebruik van explosieven en training hebben gegeven aan sommige kapers van de aanslagen op 11 september. Al-Adel wordt gezocht voor zijn betrokkenheid bij de aanslagen op de Amerikaanse ambassades in Tanzania en Kenia in 1998. Vermoedelijk bevindt hij zich nu in Zuid-Iran.

Bevelstructuur

 • Al Qa’ida is een terroristische netwerkorganisatie bestaande uit verschillende radicale islamitische facties en cellen die in meer dan honderd landen actief zijn. Daarnaast is de groep een inspiratiebron en geldt al Qa’ida als merknaam voor groepen, netwerken, cellen en individuen die op eigen wijze de gewelddadige ‘jihad’ vorm proberen te geven, vaak zonder aansturing of ondersteuning van bovenaf.
 • Tot de aanslagen van 11 september 2001 was al Qa’ida een hiërarchische organisatie met Bin Laden als leider. Na 11 september en de Amerikaanse aanval ‘Operation Enduring Freedom’ is de slagkracht van de groep afgenomen. Al Qa’ida is sindsdien veranderd in een ideologische beweging.
 • De kern van al Qa’ida bestaat uit een aantal comités/raden:
  • De militaire raad, onderverdeeld in een trainingscomité en een kampcomité.
  • De politieke raad, verantwoordelijk voor het uitroepen van ‘fatwa’s’.
  • De financiële raad.
  • Het aankoopcomité, verantwoordelijk voor de aanschaf van wapens.
  • De informatie-raad, het propaganda-apparaat van al Qa’ida.
  • Het veiligheidscomité.

Financiële inkomstenbronnen

 • De Belgische Cel voor Financiele Informatieverwerking kreeg in 2011 meldingen vanuit de financiele sector over verdachte geldstromen. Na onderzoek bleken deze afkomstig of besteld te zijn van en voor militanten van al Qa’ida, of al Qa’ida in the Islamic Maghreb.
 • Uit documenten die eind november 2010 op de website Wikileaks verschenen, bleek dat al Qa’ida financiële steun ontving vanuit Saoedi-Arabië. (‘Drieduizend documenten uit Nederland op Wikileaks’, Algemeen Dagblad, 29/11/2010). De minister van Buitenlandse zaken heeft de kamer laten weten dat Nederland samenwerkt met de Saoedische overheid om terrorismefinanciering tegen te gaan.
 • De fondsenwerving door al Qa'ida lijkt in het algemeen steeds moeilijker te verlopen, aldus verschillende bronnen
 • In een vroeg stadium werd al Qa’ida gefinancierd door Osama bin Laden zelf. Zijn vermogen wordt door Zwitserse bronnen geschat op $50-300 miljoen.

(Internationale) relaties

Ayman al-Zawahiri heeft in 2011 gepleit voor samenwerking tussen Islamitische groeperingen om zo de invoering van de sharia dichterbij te brengen . Al Qa’ida heeft relaties en associaties met de volgende organisaties en groeperingen:

 • Abu Sayyaf Group (Maleisië, De Filippijnen)
 • Al-Badar
 • Al-Gama’a al-Islamiyya
 • Al-Hadith
 • Al-Ittihad Al Islamiya (AIAI - Somalië)
 • Jahbat Al-Nusra (Syrië)
 • Al-Shabaab (Somalië)
 • Al Qa’ida in the Islamitische Maghreb (AQIM)
 • Al Qa’ida in Irak
 • Ansar al-Sunnah
 • Asbat al Ansar
 • Bayt al-Imam (Jordanië)
 • Egyptian Islamic Jihad (Egypte)
 • Groupe Islamique Armée (GIA)
 • The Haqqani Network
 • Harakat ul Ansar/Mujahadeen
 • Harakat ul Jihad
 • Islamic Army of Aden (Jemen)
 • Islamic Movement of Uzbekistan
 • Jabhat al-Nusra (JaN)
 • Jaish-e-Mohammed
 • Jama’at al-Tawhid wal Jihad (Irak)
 • Jamiat Ulema-e-Islam
 • Jamiat-ul-Ulema-e-Pakistan
 • Jemaah Islamiyah
 • Lashkar-e-Jhangvi
 • Lashkar-e-Taiba (Kashmir)
 • Libyan Islamic Fighting Group
 • Moro Islamic Liberation Front (De Filippijnen)
 • Een bondgenootschap met de Afghaanse Talibaan wordt betwist. Sommige deskundigen menen dat incidentele samenwerking niet voorkomt uit een gedeelde ideologie, maar uit pragmatisme.
Terug naar boven

Activiteiten

Wapens en werkwijze

 • Al Qa’ida staat bekend om haar grootschalige aanslagen, zoals die op 11 september 2001 plaatsvonden. De groep maakt echter ook gebruik van andere vormen van geweld, zoals individuele zelfmoordaanslagen, guerrilla oorlog en gerichte moorden.
 • Al Qa’ida ondersteund andere jihadistisch netwerken op financieel en logistiek gebied en door middel van het verzorgen van trainingskampen (voornamelijk in Pakistan/Afghanistan).
 • De groep heeft interesse getoond voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire wapens.

Recente en/of opvallende activiteiten

 • april 2015

  • Het Syrische leger verliest steden aan al-Qa’ida

   Na de verovering van de stad Idlib op het Syrische leger begin april, heeft al-Qa’ida nu in minder dan twee dagen ook de militaire vestingstad Jisr al-Shugour op het Syrische leger veroverd.  Al-Qa’ida en ander jihadistische groeperingen vechten sinds kort onder de vlag van het “Leger van Verovering”. Samen met het Vrije Syrische Leger dat door het Westen wordt gesteund, heeft al-Qa’ida de steden Idlib en Jisr al-Shugour veroverd. Het Syrische leger kiest voor strategische terugtrekking om de havenstad Latakia te verdedigen.

  januari 2015

  augustus 2013

  • Al-Zawahiri roept AQAS op tot plegen aanslagen

   Al Qa'ida leider Ayman al-Zawahiri heeft Al-Qa'ida op het Arabisch Schiereiland (AQAS) opgedragen om aanslagen te plegen. Dit blijkt uit onderschepte conversaties waarin al Zawahiri duidelijk orders gaf aan Nasir al Wuhayshi, de leider van AQAS, om in de regio aanslagen te plegen op buitenlandse kantoren en organisaties en Jemenitische instellingen. Deze dreiging heeft geleid tot de sluiting van verschillende ambassades, waaronder die van de Verenigde Staten, in Jemen. Ook is de staf van de Nederlandse ambassade in Jemen ingekrompen en zijn Nederlandse burgers opgeroepen te vertrekken uit Jemen.  

  augustus 2013

  • Leider AQAS benoemd tot algemeen directeur Al-Qa'ida

   Nasir al Wahayshi, de leider van Al Qa'ida op het Arabisch Schiereiland (AQAS) is door Al Qa'ida leider Ayman al Zawahiri benoemd tot algemeen directeur van de gehele Al Qa'ida organisatie. Het betreft een belangrijke positie die ook ingenomen werd door een aantal van Al Qa'ida's vorige leiders.

  november 2012

  • Al-Zawahiri: aanval Benghazi bewijst zwakte Amerikanen

   Al Qa'ida leider Ayman al-Zawahiri stelde dat de aanval op de Amerikaanse ambassade in Benghazi de Amerikaanse zwakte in de regio aantoonde. In een audio-boodschap aan al-Shabaab zei al-Zawahiri dat de macht van de Amerikanen is verdwenen en dat ze geen nieuwe campagnes meer, zoals die in Irak en Afghanistan, durfden te starten.

  september 2012

  • Al-Zawahiri bevestigt dood zoon Bin Laden

   In een videoboodschap bevestigt Ayman al-Zawahiri dat  de zoon van Osama Bin Laden (Saad) is omgekomen bij een drone-aanval in 2009. De Amerikaanse CIA vermoedde dit al jaren maar dit vermoeden werd vooralsnog niet bevestigd door Al Qa'ida zelf.

  maart 2012

  • Documenten Bin Laden tonen plot voor aanslag op Obama

   Uit documenten die de Amerikanen hebben meegenomen uit het huis van Osama bin Laden in Abbottabad blijkt dat Bin Laden een aanslag op de Amerikaanse president Barack Obama wilde laten plegen. De man die de aanslagen moest uitvoeren, de Pakistaanse Ilyas Kashmiri, werd een maand na de dood van Bin Laden gedood door een Amerikaanse drone. 

  februari 2012

  • Mogelijk contact tussen Bin Laden en Pakistan

   Uit door Wikileaks geopenbaarde e-mails van het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Stratfor wordt opgemaakt dat wijlen Osama bin Laden routinematig contact had met de Pakistaanse geheime dienst. Een van de e-mails suggereert dat ten minste twaalf werknemers van de Pakistaanse geheime dienst op de hoogte waren van de schuilplaats van Bin Laden. 

  februari 2012

  • Al-Zawahiri betuigt steun aan Al-Shabaab

   In een videoboodschap betuigt Ayman Al-Zawahiri zijn steun aan de Somalische radicaal-islamitische organisatie Al-Shabaab. 

   Naam organisatie
   Al Qa’ida
   Type activiteit
   Overig Nieuws Organisatie
   Bron(nen)
   Divisive alliance  21 Februari 2012
   Auteur(s)
   Bronwyn Bruton, The New York Times | 

  januari 2011

  • Nederlandse koptische kerken genoemd op lijst al-Qaida

   De aan Al Qa’ida gelieerde website ‘Shumukh al-Islam’ publiceerde een lijst met potentiële doelwitten voor aanslagen. Op deze lijst staan onder andere drie koptische kerken in Nederland en de koptische kerk in Alexandrië waar enkele dagen eerder 21 mensen omkwamen na een aanslag.

   Naam organisatie
   Al Qa’ida
   Type activiteit
   Overig Nieuws Organisatie
   Bron(nen)
   De Morgen  3 Januari 2011
   Auteur(s)

  november 2010

  • Al Qaida dreigt in glossy

   In het online tijdschrift Inspire dreigde al Qa’ida met een nieuwe golf van aanslagen met bompakketjes.

   Naam organisatie
   Al Qa’ida
   Type activiteit
   Overig Nieuws Organisatie
   Bron(nen)
   Het Parool  22 November 2010
   Auteur(s)

  oktober 2010

  • Al Qaida claimt bompost vliegtuig’

   In vrachtvliegtuigen onderweg van Jemen naar Amerika werden twee bompakketten gevonden die bestemd waren voor Joodse instellingen in Chicago. Op webfora van radicale moslims eiste de Jemenitische tak van al Qa’ida de verantwoordelijkheid op. Daarnaast zei de organisatie ook verantwoordelijk te zijn voor de crash van een vliegtuig van UPS op 3 september in Dubai. Volgens Amerikaanse overheidsfunctionarissen was die crash het resultaat van een brand aan boord.

   Naam organisatie
   Al Qa’ida
   Type activiteit
   Overig Nieuws Organisatie
   Bron(nen)
   De Volkskrant  6 November 2010
   Auteur(s)

  december 2009

  • CIA-employés gedood door een dubbelagent

   Een Jordaanse dubbelagent voerde een zelfmoordaanslag uit op een Amerikaanse legerbasis in Afghanistan. Er kwamen zeven CIA-medewerkers om het leven. Mustafa Abu al-Yazid, leider van al Qa’ida in Afghanistan, eiste de aanslag op.

   Naam organisatie
   Al Qa’ida
   Type activiteit
   Overig Nieuws Organisatie
   Bron(nen)
   NRC Next  6 Januari 2010
   NRC Next  8 Januari 2010
   Auteur(s)

  juni 2008

  juli 2005

  maart 2004

  september 2001

  oktober 2000

  augustus 1998

Contraterroristische maatregelen

Terug naar boven

Verwijzingen

Links

Literatuur

 • Abdel Bari Atwan & Rob van Kan, De geheime geschiedenis van Al Qaeda, Amsterdam 2009
 • Lawrence Wright, De toren van onheil: Al-Qaida en de weg naar 11 september, Amsterdam 2007
 • John Gray & Rob Hartmans, Al-Qaida en de moderne tijd, Amsterdam 2003
 • Rohan K. Gunaratna, Inside Al Qaeda: Global Network of Terror, Londen 2003