Al Aqsa Nederland

Naam en classificatie

Naam organisatie Stichting Al Aqsa Nederland (N.B.: níet de Al Aqsa Martelarenbrigade)
Aliassen Al Aqsa
Land / regio (oorsprong) Netherlands
Operationele gebieden Netherlands, Palestine, Belgium, Germany
Classificatie en ideologie

Charitatieve islamistische instelling.

Doelen
  • Het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnen die in Nederland wonen.
  • Het bieden van hulp aan Palestijnen die wonen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden.
  • Verdacht van het indirect bieden van financiële steun aan Hamas.
Omvang (in personen) Onduidelijk
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Terug naar boven

Operationele gebieden

Illustratie huidige bekende operationele gebieden Al Aqsa Nederland
Huidige bekende operationele gebieden
Terug naar boven

Verschijningsvormen

Logo(s)

  • Klik voor een vergroting

Symbolen en posters

Geen afbeelding beschikbaar.

Propaganda

Geen informatie beschikbaar

Kleuren

Geen informatie beschikbaar

Slogans en citaten

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Achtergrond

Korte geschiedenis

Stichting Al Aqsa Nederland werd in 1997 opgericht door Mahmoud Amr. De organisatie kwam in 2001 voor het eerst negatief in het nieuws omdat het een videoband over de Palestijnse Intifada aan een islamitische basisschool had verstrekt. Na verschillende onderzoeken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar de financiële stromen uitgaande van de Stichting Al Aqsa Nederland is “aangetoond dat gelden van de Nederlandse stichting bij aan Hamas gerelateerde organisaties terecht zijn gekomen die terroristische activiteiten ondersteunen dan wel ontplooien”. In 2003 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken om deze redenen en conform internationale afspraken over de aanpak van terrorisme en terrorisme financiering de tegoeden van de Stichting Al Aqsa Nederland bevroren. De organisatie werd op de ‘EU-bevriezingslijst’ geplaatst. De inlichtingen die ter motivering van de bevriezing zijn gebruikt, zijn niet openbaar gemaakt. De Stichting Al Aqsa Nederland reageerde door een aanklacht in te dienen tegen de Nederlandse overheid. De rechtbank oordeelde echter dat het besluit van de Nederlandse overheid om de middelen van Stichting Al Aqsa Nederland te bevriezen gerechtvaardigd was. Vervolgens stapte de Stichting Al Aqsa Nederland naar het Europese Hof van Justitie, waar het opnieuw bezwaar maakte tegen de plaatsing op de ‘EU-bevriezingslijst’. Op 11 juli 2007 oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, dat Stichting Al Aqsa Nederland op onrechtmatige wijze op de ‘EU-bevriezingslijst’ was geplaatst. Volgens het gerecht zijn er fundamentele rechten geschonden bij het plaatsen van Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’, omdat er geen hoor en wederhoor is toegepast en omdat er geen specifieke en concrete motivering is gegeven over de plaatsing. Toch bleef Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’ staan. De stichting spande vervolgens opnieuw een procedure aan bij het Europese Hof, waarin zij de Europese Raad aanklaagde en een schadevergoeding van tien miljoen euro eiste voor het onrechtmatig plaatsen van de stichting op de ‘EU-bevriezingslijst’. Op 9 september 2010 oordeelde het Europese Hof van Justitie in Luxemburg dat de regeringen van de Europese Unie Stichting Al Aqsa Nederland van de ‘EU-bevriezingslijst’ moesten schrappen.

Relevantie voor Nederland

Uit onderzoek is gebleken dat Al Aqsa in onder meer Nederland fondsen verzamelt ten behoeve van Palestijnse organisaties, waaronder de radicaal-islamitische organisatie Hamas. In algemene zin bestaat de mogelijkheid van (onbedoelde) financiële steun vanuit Nederland.

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba):

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

Onduidelijk

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Geen informatie beschikbaar

Leiders

  • Mahmoud Amr, oprichter van Stichting Al Aqsa Nederland
  • Ali Sonlu, voorzitter Stichting Al Aqsa Nederland.

Bevelstructuur

Geen informatie beschikbaar

Financiële inkomstenbronnen

Donaties

(Internationale) relaties

Stichting Al Aqsa werkt in de Palestijnse gebieden samen met lokale organisaties en internationaal met gelijkgestemde organisaties.

Terug naar boven

Activiteiten

Wapens en werkwijze

Charitatieve instelling die wordt verdacht van fondsenwerving voor Hamas.

Recente en/of opvallende activiteiten

Geen informatie beschikbaar

Contraterroristische maatregelen

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Verwijzingen

Links

Literatuur

  • Thomas J. Biersteker & Sue E. Eckert, Countering the financing of terrorism, Londen 2008
  • Edwin Bakker & Teije Hidde Donker, ‘Bestrijding van terrorisme-financiering: succes en falen in beleid’, Atlantisch Perspectief, 30(3), 2006, pp. 11-17
  • Jaarverslag Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst 2003, Leidschendam 2004