Al Aqsa International Foundation

Naam en classificatie

Naam organisatie Al Aqsa International Foundation (Al Aqsa Internationale Stichting)
Aliassen Al Aqsa, Al Aqsa Charitable Foundation
Land / regio (oorsprong) Jordan
Operationele gebieden Jordan, Pakistan, Yemen, South Africa, Netherlands, Denmark, Belgium
Toelichting Operationele gebieden

Bekend: Nederland, Denemarken, België, Jemen, Zweden, Zuid-Afrika, Pakistan.

Classificatie en ideologie

Charitatieve instelling die wordt verdacht van ondersteuning van jihadistische organisaties.

Doelen
  • Het verbeteren van de levensomstandigheden van de Palestijnen.
  • Het bieden van humanitaire hulp aan Palestijnen die wonen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden.
  • Verdacht van het indirect bieden van financiële steun aan Hamas.
Omvang (in personen) Onduidelijk
Laatste activiteit Geen informatie beschikbaar
Terug naar boven

Operationele gebieden

Illustratie huidige bekende operationele gebieden Al Aqsa International Foundation
Huidige bekende operationele gebieden
Terug naar boven

Verschijningsvormen

Logo(s)

  • Klik voor een vergroting

Symbolen en posters

Geen afbeelding beschikbaar.

Propaganda

Geen informatie beschikbaar

Kleuren

Geen informatie beschikbaar

Slogans en citaten

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Achtergrond

Korte geschiedenis

De oorsprong van de Al Aqsa International Foundation ligt in 1997, toen Mahmoud Amr de Al Aqsa e.V. (e.V. = Eingetragener Verein – een geregistreerde organisatie in Duitsland) oprichtte in Aken, de Al Aqsa Humanitaire in Verviers (België) en de Stichting Al Aqsa Nederland in Heerlen. Amr ondertekende de handvesten van alle drie de organisaties. Hij wordt door de Verenigde Staten beschuldigd een “active figure in Hamas” te zijn. De Al Aqsa International Foundation is naar eigen zeggen een liefdadigheidsinstelling die humanitaire projecten in de Palestijnse gebieden ondersteunt. Behalve in Duitsland, België en Nederland, heeft de organisatie tegenwoordig ook afdelingen in Zweden, Denemarken, Pakistan, Zuid-Afrika en Jemen. De Europese landen en de Verenigde Staten verdenken de Al Aqsa International Foundation ervan geld door te sluizen naar Hamas. De Europese Unie kenschetst de Al Aqsa International Foundation sinds 2002 als terroristische organisatie en heeft de tegoeden bevroren.

Relevantie voor Nederland

In Nederland is enige tijd de Stichting Al Aqsa Nederland actief geweest. Na verschillende onderzoeken van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst naar de financiële stromen uitgaande van de Stichting Al Aqsa Nederland is “aangetoond dat gelden van de Nederlandse stichting bij aan Hamas gerelateerde organisaties terecht zijn gekomen die terroristische activiteiten ondersteunen dan wel ontplooien”. In 2003 heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken om deze redenen en conform internationale afspraken over de aanpak van terrorisme en terrorisme financiering de tegoeden van de Stichting Al Aqsa Nederland bevroren. De organisatie werd op de ‘EU-bevriezingslijst’ geplaatst. De bewijsvoering van de AIVD is overigens nooit openbaar gemaakt. De Stichting Al Aqsa Nederland reageerde door een aanklacht in te dienen tegen de Nederlandse overheid. De rechtbank oordeelde echter dat het besluit van de Nederlandse overheid om de middelen van Stichting Al Aqsa Nederland te bevriezen gerechtvaardigd was. Vervolgens stapte de Stichting Al Aqsa Nederland naar het Europese Hof van Justitie, waar het opnieuw bezwaar maakte tegen de plaatsing op de ‘EU-bevriezingslijst’. Op 11 juli 2007 oordeelde het Gerecht van Eerste Aanleg, onderdeel van het Europese Hof van Justitie, dat de Stichting Al Aqsa Nederland op onrechtmatige wijze op de ‘EU-bevriezingslijst’ was geplaatst. Volgens het gerecht zijn er fundamentele rechten geschonden bij het plaatsen van Stichting Al Aqsa Nederland op de ‘EU-bevriezingslijst’, omdat er geen hoor en wederhoor is toegepast en omdat er geen specifieke en concrete motivering is gegeven over de plaatsing. In september 2010 verklaarde het Gerecht van de Europese Unie ook een aantal latere besluiten van de Raad van de Europese Unie tot bevriezing van de tegoeden van de Nederlandse Stichting Al Aqsa nietig. Omdat eind 2009 opnieuw is besloten dat Al Aqsa Nederland een terroristische organisatie is, bleven de tegoeden bevroren.
Bij een andere organisatie, IHH, werden in 2011 de tegoeden ook korte tijd bevroren wegens vermeende steun aan Hamas. Deze maatregel werd weer opgeheven nadat de rechter oordeelde dat hier onvoldoende aanwijzingen voor waren.

Relevantie voor het Caribisch koninkrijksdeel (Aruba, Curaçao, St Maarten, St Eustatius, Bonaire en Saba):

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Organisatiestructuur

Omvang organisatie/groepering

Onduidelijk

Omvang organisatie/groepering - toelichting

Geen informatie beschikbaar

Leiders

Mahmoud Amr legde in 1997 de basis voor de Al Aqsa International Foundation met het oprichten van de Al Aqsa e.V. in Duitsland, de Al Aqsa Humanitaire in België en de Stichting Al Aqsa Nederland. Hij ondertekende de handvesten van alle drie de organisaties.

Bevelstructuur

Geen informatie beschikbaar

Financiële inkomstenbronnen

De Stichting Al Aqsa heeft als voornaamste inkomstenbron donaties van particulieren.

(Internationale) relaties

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Activiteiten

Wapens en werkwijze

De Al Aqsa International Foundation wordt ervan verdacht geld door te sluizen naar de organisatie Hamas. Omdat deze organisatie is opgenomen op de EU-bevriezingslijst, is het verboden om Hamas financieel te ondersteunen.
Verschillende stichtingen in meerdere landen dragen de de naam ‘Al Aqsa’ en maken gebruik van eenzelfde werkwijze.

Recente en/of opvallende activiteiten

Geen informatie beschikbaar

Contraterroristische maatregelen

Geen informatie beschikbaar

Terug naar boven

Verwijzingen

Links

Literatuur