Introductie ‘Kennisbank terroristische organisaties’

In de ‘kennisbank terroristische organisaties’ zijn organisaties opgenomen waarvan de financiële tegoeden door de Europese Unie (EU) en de Verenigde Naties (VN) zijn bevroren, omdat de organisaties gelieerd zijn aan terroristische activiteiten. Naast de VN en EU terrorismelijsten hanteren lidstaten ook nationale terrorismelijsten. Het besluit tot het bevriezen van de tegoeden van personen en organisaties wordt in Nederland genomen door de minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de ministers van Financiën en van Veiligheid en Justitie. Steun verlenen aan het voortbestaan van activiteiten van deze organisaties is in Nederland bij wet verboden. Politiemensen en gemeenteambtenaren worden steeds vaker geconfronteerd met uitingen of activiteiten die kunnen duiden op mogelijke betrokkenheid van terroristische groeperingen. Deze kennisbank is bedoeld om professionals in staat te stellen dergelijke uitingen of signalen vroegtijdig te onderkennen. De organisaties zijn alfabetisch weergegeven met daarbij op de kaart informatie over het land van oorsprong en de operationele gebieden. Tevens is er een overzicht beschikbaar met alle logo's van de organisaties en informatie over aanslagen en contraterrorisme maatregelen. Een complete factsheet met uitgebreide informatie per terroristische organisatie is via al deze onderdelen benaderbaar.

Doorgaan naar de site